ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ανακατασκευάζεται η πρώην Σχολή Νοσοκόμων για να στεγαστεί ΔΕΥΑΚ και Σύνδεσμος Ύδρευσης

600.000 ΕΥΡΩ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Εκφράσθηκε η συναίνεση του Δήμου Καλαμάτας στην παραχώρηση χρήσης τμήματος του Γ΄ κτηρίου (πρώην Σχολής Νοσοκόμων) του συγκροτήματος του νέου Δημαρχείου από τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ. στο Σύνδεσμο Ύδρευσης Δήμων Καλαμάτας – Μεσσήνης και Κοινοτήτων περιοχής Καλαμάτας για τη στέγαση των υπηρεσιών του.

Επίσης, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Καλαμάτας, Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμων Καλαμάτας – Μεσσήνης και Κοινοτήτων περιοχής Καλαμάτας για την επισκευή του Γ΄ κτηρίου (πρώην Σχολής Νοσοκόμων), στο συγκρότημα του νέου Δημαρχείου, όπου θα στεγασθούν οι υπηρεσίες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και του Συνδέσμου.

Η μελέτη έχει ολοκληρωθεί και ο προϋπολογισμός των επισκευών είναι 600.000 ευρώ. Το κόστος θα βαρύνει αναλογικά τη ΔΕΥΑΚ και το Σύνδεσμο, που θα συστεγασθούν. Επισημαίνεται ότι τώρα αμφότεροι καταβάλλουν υψηλά ενοίκια.

Ανακατασκευάζεται η πρώην Σχολή Νοσοκόμων για να στεγαστεί ΔΕΥΑΚ και Σύνδεσμος Ύδρευσης
To Top