Παιδί

Αμέσως μετά τις γιορτές ξεκινά το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία

Μετά την έγκριση από το ΑΣΕΠ και την εκκίνηση των διαδικασιών για την πρόσληψη του προσωπικού, αναμένεται η λειτουργία του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία αμέσως μετά τις γιορτές στον Δήμο Καλαμάτας.

Θα προσληφθούν 15 άτομα, εκ των οποίων ένας κοινωνικός λειτουργός, ένας ψυχολόγος, δύο φυσιοθεραπευτές, ένας λογοθεραπευτής, δύο εργοθεραπευτές, τέσσερις κοινωνικοί φροντιστές, δύο οδηγοί και δύο άτομα βοηθητικό προσωπικό.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν στο Δήμο Καλαμάτας, εντός προθεσμίας δέκα ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης σχετικής ανακοίνωσης στον Τύπο.

Η ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας και στον τομέα «Προκηρύξεις».

Αμέσως μετά τις γιορτές ξεκινά το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία
To Top