Επιχειρείν

Αγωνιούν για την τύχη του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Κυπαρισσίας: “7 μήνες καμία ενημέρωση” λέει ο Εμπορικός Σύλλογος

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΔΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

Επιστολή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνη Γεωργιάδη, έστειλε ο Εμπορικός Σύλλογος Κυπαρισσίας για το Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου-Open Mall, που είχε δρομολογηθεί από την προηγούμενη Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να γίνει στην Κυπαρισσία και είχε ενταχθεί στο ΕΣΠΑ για χρηματοδότηση. Στην πρόσκληση του υπουργείου τότε είχαν γίνει δεκτοί οι φάκελοι του Δήμου Τριφυλίας αλλά και του Δήμου Μεσσήνης,  όπου και θα δημιουργούνταν τα ανοιχτά κέντρα εμπορίου. Μια επένδυση που άγγιζε τα 3.000.000 ευρώ και για τις δύο περιοχές.  Σήμερα, 7 μήνες μετά την ένταξη δεν έχουν καμία ενημέρωση για το θέμα από την Κυβέρνηση της ΝΔ. Οπότε και ο Εμπορικός Σύλλογος μεταφέροντας την αγωνία των επαγγελματιών της περιοχής έστειλε επιστολή στον Άδωνη Γεωργιάδη. Αναλυτικά η επιστολή:

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Μετά από μεγάλη και κοπιώδη προσπάθεια του Εμπορικού Συλλόγου Κυπαρισσίας σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Μεσσηνίας και τη συνδρομή του Δήμου Τριφυλίας κατέστη δυνατό να συνταχθεί Τεχνικό Δελτίο Πρότασης με κωδικό αριθμό ΟΠΣ 5037513, ΤΔΠ με ID 58121, του Δικαιούχου «ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ» και τίτλο «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ». Αφού ξεπεράστηκαν δυσκολίες που ανέκυψαν στην πορεία, πάλι με προσπάθεια, αγώνα και αγωνίες, στις 28/06/2019 υπεγράφη η με Α.Π.: 4311/1473/Α3 απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ με θέμα «Ένταξη της Πράξης “ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ” με Κωδικό ΟΠΣ 5037513 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020”». Το Φυσικό αντικείμενο της πράξης έχει ως εξής: Η προτεινόμενη πράξη αφορά στην υποβολή πρότασης με τίτλο «Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Τριφυλίας», στο οποίο μετέχει ως Δικαιούχος ο Δήμος Τριφυλίας και Συνδικαιούχος το Επιμελητήριο Μεσσηνίας.
Η περιοχή παρέμβασης στην οποία θα δημιουργηθεί το Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Τριφυλίας βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Κυπαρισσίας και συγκεκριμένα στην πόλη της Κυπαρισσίας, έδρα του Δήμου Τριφυλίας, η οποία αποτελεί διοικητικό αλλά και εμπορικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής και της Δυτικής Μεσσηνίας. Η περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνει οριοθετημένη περιοχή οδών 1020 τ.μ. που ουσιαστικά αποτελούν το κέντρο της νέας (κάτω) πόλης της Κυπαρισσίας, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί σήμερα. Αναλυτικά οι οδοί παρουσιάζονται στα συνημμένα έντυπα τεκμηρίωσης του κατατεθέντος φάκελου. Πρόκειται για τους πρώτους δρόμους της πόλης οι οποίοι εμφανίζονται στο αρχικό ρυμοτομικό σχέδιο της πόλης (Π.Δ. 13-9-1926 / ΦΕΚ 372/Α/22-10-1926). Στις οδούς που περιλαμβάνονται στην περιοχή μελέτης υπάρχουν καταστήματα όλων των ειδών (εμπορικά, παροχής υπηρεσιών, κ.υ.ε. και άλλα).
Τα καταστήματα που λειτουργούν στην περιοχή παρέμβασης είναι συνολικά 162 (75 εμπορικές, 60 λοιπές και 27 κενά καταστήματα) και στην πρόταση χρηματοδότησης θα συμμετάσχουν συνολικά 98 εκ των οποίων 58 ανήκουν στις εμπορικές επιχειρήσεις και 40 σε επιχειρήσεις υπηρεσιών, υγειονομικού ενδιαφέροντος, κλειστά καταστήματα κ.λ.π..

Βασικός σκοπός των παρεμβάσεων είναι η αναβάθμιση του δημόσιου χώρου και συγκεκριμένα:
1.Ο εκσυγχρονισμός των υποδομών (δημιουργία δικτύου οδών ήπιας κυκλοφορίας, ανάπλαση πλατειών, αναβάθμιση δημόσιων και χαρακτηριστικών κτιρίων, αναβάθμιση του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων και λυμάτων , του δικτύου ύδρευσης και άρδευσης κλπ.),
2. Η βελτίωση της κινητικότητας (αναβάθμιση και δημιουργία χώρων στάθμευσης εξυπηρέτησης του εμπορικού κέντρου χωρίς αντίτιμο),
3. Η αισθητική αναβάθμιση της περιοχής (αναβάθμιση οδοφωτισμού με τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων, νέος αστικός εξοπλισμός φιλικός προς το περιβάλλον, δίκτυο πληροφοριακής σήμανσης, διαμόρφωση χώρων αφισοκόλλησης, υπογειοποίηση καλωδίων κοινής ωφέλειας),
4.Η βελτίωση της προσβασιμότητας (παρεμβάσεις για την προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ στο δημόσιο χώρο και τις επιμέρους υποδομές),
5. Εφαρμογή συστημάτων «έξυπνης πόλης» (παροχή ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο, έξυπνος οδοφωτισμός, σύστημα έξυπνης διαχείρισης απορριμμάτων κλπ).

Ο Δήμος Τριφυλίας εντάσσει 7 (επτά) Υποέργα, εκ των οποίων τα 5 αποτελούν την παρέμβαση που θα πραγματοποιηθεί στο δημόσιο χώρο και τα 2 αφορούν σε υποστηρικτικές υπηρεσίες για την ορθή διαχείριση και εκτέλεση του έργου. Αντίστοιχα το Επιμελητήριο Μεσσηνίας ως Συνδικαιούχος της πρότασης αναλαμβάνει να πραγματοποιήσει δράσεις – παρεμβάσεις σε 4 υποέργα εκ των οποίων τα 3 αφορούν σε παρεμβάσεις στις επιχειρήσεις της περιοχής παρέμβασης και 1 υποέργο αφορά στο αναγκαίο υποστηρικτικό προσωπικό που χρειάζεται για την πράξη. Από τις παρεμβάσεις που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν αναμένεται η επίτευξη και η διαμόρφωση ενιαίας αισθητικής και αρχιτεκτονικής ταυτότητας της περιοχής και η τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται στην ευρύτερη περιοχή, η οποία αποτελεί τουριστικό προορισμό και περιοχή με σημαντικούς πολιτιστικούς πόρους. Το επιλέξιμο ποσό δημόσιας δαπάνης, η οποία προτείνεται για εγγραφή στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 1.696.000,00 €.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Το ως άνω έργο αποτελεί εμβληματικό έργο για την πόλη της Κυπαρισσίας και την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Τριφυλίας και είναι για τους επαγγελματίες και κατοίκους όνειρο ζωής καθώς με την υλοποίησή του αναβαθμίζεται η ποιότητα ζωής στην πόλη, το κέντρο ανασαίνει και γίνεται ελκυστικό για προσέλκυση νέων επενδυτικών – επαγγελματικών – επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, που σημαίνουν αύξηση των θέσεων απασχόλησης και παράλληλα στο χώρο παρέμβασης θα αυξηθεί η επισκεψιμότητα ενισχύοντας τα καταστήματα και τις επιχειρήσεις και ουσιαστικά την τοπική αλλά και εθνική οικονομία.
Από την ημερομηνία της ένταξης της Πράξης, ήτοι 28/06/2019, έχουν παρέλθει σχεδόν επτά μήνες άπραγοι. Δεν έχουμε ενημερωθεί από κανέναν για καμία ενέργεια προώθησης διαδικασιών για την υλοποίηση του ως άνω έργου καίτοι ως ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 01/07/2019. Σας μεταφέρουμε την αγωνία των μελών του Εμπορικού Συλλόγου Κυπαρισσίας για την τύχη του ως άνω έργου και παρακαλούμε όπως δείτε το σοβαρό θέμα που σας θέτουμε με ενδιαφέρον και μεριμνήσετε για την προώθηση διαδικασιών προς υλοποίηση του ως άνω έργου καθώς και να μας ενημερώσετε για την τύχη του.

Με τιμή το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Κυπαρισσίας
«η Πρόοδος»

Ο Πρόεδρος                                Ο Γραμματέας

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΡΖΗΣ            ΣΠΥΡΟΣ ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

Διαβάστε και αυτό:

Πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ σε Μεσσήνη και Κυπαρισσία για τα Open Mall

Αγωνιούν για την τύχη του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Κυπαρισσίας: “7 μήνες καμία ενημέρωση” λέει ο Εμπορικός Σύλλογος
To Top