ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σε αυτές τις περιοχές του Δήμου Καλαμάτας θα γίνουν την Παρασκευή διακοπές ρεύματος

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Eιδοποιούνται οι κάτοικοι που βρίσκονται:
1. στην Τ.Κ. ΑΡΙΟΧΩΡΙΟΥ, ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος την 30.10.2020 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 08:00 έως 11:00.

2. στην ευρύτερη περιοχή της Βέργας που βρίσκεται η ταβέρνα «ΑΓΡΙΛΙΑ», ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος την 30.10.2020 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 13:30 έως 15:30.

3. στα αρδευτικά Μπουρνιά – ΠΙΣΤΑ ΚΑΡΤ – Αποστράγγιση Μπουρνιά, ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος την 30.10.2020 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 12:00 έως 13:00.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω.
Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ Α.Ε, θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΡΕΥΜΑ.
Έτσι για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα κι αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος.

Σε αυτές τις περιοχές του Δήμου Καλαμάτας θα γίνουν την Παρασκευή διακοπές ρεύματος
To Top