ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σε αυτές τις περιοχές της Καλαμάτας θα γίνουν το Σάββατο διακοπές ρεύματος

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Eιδοποιούνται οι κάτοικοι που βρίσκονται:
1. στην Καλαμάτα, από Λακωνικής & Βασιλέως Γεωργίου έως Λακωνικής & Ερρίκου Σλήμαν και περιμετρικά αυτού του τμήματος της οδού (Κοσμοπούλου, Πυθαγόρα, Κίρκης, Γ. Ταβουλαρέα κλπ), ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος την 13.02.2021 ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ και από ώρα 08:00 έως 11:00.

2. στην Καλαμάτα επί της οδού Πλεύνας και περιμετρικά αυτής, ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος την 13.02.2021 ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ και από ώρα 11:00 έως 15:00.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω.
Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ Α.Ε, θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΡΕΥΜΑ.
Έτσι για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα κι αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος.

Σε αυτές τις περιοχές της Καλαμάτας θα γίνουν το Σάββατο διακοπές ρεύματος
To Top