ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτές είναι οι προτάσεις του Δήμου Καλαμάτας για το νέο LEADER

O Δήμος Καλαμάτας κατέθεσε ηλεκτρονικά τις προτάσεις του για το νέο LEADER (πρόσκληση με αρ. πρωτ. 166/15-05-2018 του χρηματοδοτικού προγράμματος «Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020» της «Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ»). Οι προτάσεις έχουν ως εξής:

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ- ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΜΦΕΙΑ

Ο Δήμος Καλαμάτας, προκειμένου να βελτιώσει την υφιστάμενη κατάσταση στο εσωτερικό δημοτικό δίκτυο των Τοπικών Κοινοτήτων Ασπροχώματος, Καρβελίου, Λαδά, Αρτεμισίας, Ελαιοχωρίου και να κατασκευάσει πεζοδρόμια επί της 4ης επαρχιακής οδού στον οικισμό Άνω Άμφειας, συνέταξε μελέτη ύψους 287.000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Αντικείμενο της συγκεκριμένης μελέτης είναι η συντήρηση του εσωτερικού δημοτικού δικτύου στις Κοινότητες Ασπροχώματος, Καρβελίου, Λαδά, Αρτεμισίας και Ελαιοχωρίου, όπου είναι αναγκαίες παρεμβάσεις, η κατασκευή πεζοδρομίων στην Άνω Άμφεια, η κατασκευή λιθόστρωτων στις Κοινότητες του Ταϋγέτου, η κατασκευή δύο πέτρινων βρυσών σε Ελαιοχώρι, Λαδά όπου υπάρχουν παλιές βρύσες, η διαμόρφωση με λιθοδομές στα πρανή των παραπάνω δρόμων με την κατασκευή μικρών πέτρινων τοίχων διαστάσεων 0,50 x 0,50 που θα χρησιμοποιηθούν ως παγκάκια, καθώς και η τοποθέτηση ξύλινης προστατευτικής περίφραξης σε σημεία έντονων υψομετρικών διαφορών.
Επίσης, θα γίνουν εργασίες συντήρησης – βελτίωσης βατότητας ασφαλτόδρομων από το ίδιο υλικό και ασφαλτόστρωσης τσιμεντόδρομου στην Τ.Κ. Ασπροχώματος (Καλάμι).

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ

Η παρέμβαση, προϋπολογισμού 230.000 ευρώ, αφορά στην ανάπλαση εντός του οικισμού της Αρτεμισίας τμημάτων δημοτικών οδών και των κοινοχρήστων χώρων (πλατείες) μπροστά στις εκκλησίες Παναγίτσα και Άγιος Βασίλειος. Το έργο, αποτελεί συνέχεια της ήδη υπάρχουσας πλακόστρωσης και ολοκληρώνει την αναβάθμιση του εσωτερικού βασικού δικτύου της Αρτεμισίας.

Βασικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε για την ανάπλαση των οδών και των κοινοχρήστων χώρων είναι οι ακανόνιστες πέτρες Άρτας και το κόκκινο διακοσμητικό τούβλο, για τη δημιουργία περιμετρικών ζωνών στους κοινόχρηστους χώρους.

Στους κοινόχρηστους χώρους, μπροστά από τις Εκκλησίες, προβλέπεται να γίνουν οι εξής εργασίες:
1. κατασκευή λίθινων καθιστικών
2. τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων παραδοσιακού τύπου
3. φύτευση πλατανιών
4. κατασκευή λιθοδομής μιας ορατής όψης από λίθους της περιοχής
5. προμήθεια και τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων με μεταλλικά ελάσματα.

H συλλογή των ομβρίων θα γίνεται επιφανειακά μέσω των υφισταμένων καναλιών, που χωροθετούνται στα πλάγια των οδών καθώς και νέων, εγκαρσίων. Οι οδοί θα διαμορφωθούν με κλίση 1% – 1,5% προς τα κανάλια.
Το συνολικό εμβαδόν της προς παρέμβαση περιοχής είναι 1.713,09 τ.μ.

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο Δήμος Καλαμάτας, προκειμένου να προβεί στην αξιοποίηση των δημοτικών κτηρίων Τ.Κ. Αλαγονίας και Τ.Κ. Λαδά (πρώην Δημοτικά Σχολεία), Τ.Κ. Αριοχωρίου και Τ.Κ. Πηδήματος, συνέταξε μελέτη προϋπολογισμού 320.000 € με το ΦΠΑ.

Αναλυτικά, οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν, είναι:

1. Προβλέπεται η επισκευή και συντήρηση του υφιστάμενου Δημοτικού Κτηρίου Αλαγονίας (πρώην Δημοτικό Σχολείο). Το κτήριο είναι διώροφο, λιθόκτιστο και έχουν γίνει προσφάτως εργασίες ανακαίνισής του, αλλά απαιτούνται λίγες ακόμα, προκειμένου αυτό να καταστεί λειτουργικό και να δοθεί στην Κοινότητα σε χρήση. Οι εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν προκειμένου το κτήριο να καταστεί λειτουργικό είναι :
– Φωτιστικά σώματα οροφής και απλίκες στους χώρους του κτηρίου
– Τοποθέτηση σταθερών μεταλλικών σιτών σε όλα σχεδόν τα εξωτερικά κουφώματα για τον αερισμό του κτηρίου
– Επαναχρωματισμός σε όλες τις εσωτερικές επιφάνειες του κτηρίου
– Τοποθέτηση ανθυγρής γυψοσανίδας στις οροφές W.C. και σε σημεία που έχουν υποστεί ζημιές
– Τοποθέτηση καναλιών για την κάλυψη και προστασία των εκτεθειμένων ηλεκτρικών καλωδίων κυρίως της οροφής
– Έλεγχος υπάρχουσας υδραυλικής, ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, θέρμανσης, γείωσης – συμπλήρωση εργασιών που απαιτούνται για την ασφαλή και ολοκληρωμένη λειτουργία των εγκαταστάσεων και σύνδεση με τα δίκτυα (ΔΕΗ κ.λπ.)
– Τοποθέτηση οριζόντιων και κατακόρυφων υδρορροών για τη συλλογή των ομβρίων περιμετρικά της στέγης του κτηρίου
– Τοποθέτηση κιγκλιδώματος στη βεράντα του κτηρίου για την υπερύψωση 0,50μ για λόγους ασφαλείας
– Αντικατάσταση μεμονωμένων κεραμιδιών στέγης
– Τσιμεντόστρωση τμήματος περιβάλλοντος χώρου για την βελτίωση της πρόσβασης προς αυτό.

2. Επισκευή, συντήρηση και αισθητική αναβάθμιση του υφιστάμενου διώροφου Δημοτικού Κτηρίου Λαδά (πρώην Δημοτικό Σχολείο). Κρίνεται αναγκαία η ανάπλαση του κτηρίου διότι αφενός είναι παλαιό και δεν διαθέτει καλαισθητικά στοιχεία αλλά και στοιχεία ενός σύγχρονου κτηρίου όπως θερμομόνωση και αφετέρου πρόκειται για το μοναδικό σε λειτουργία κοινοτικό κτήριο και αποτελεί το χώρο συνάθροισης του κοινού για τις τοπικές εκδηλώσεις. Οι εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν προκειμένου το κτήριο να καταστεί λειτουργικό είναι:

– Επένδυση του κτηρίου εξωτερικά καθώς και του ισογείου εσωτερικά με λιθοδομή
– Θερμομόνωση 5εκ. και νευρομετάλ για την μετέπειτα πρόσφυση του επιχρίσματος, εσωτερικά στο ισόγειο και στον Α΄ όροφο του κτηρίου
– Επιχρίσματα με πατητή τσιμεντοκονία στο εσωτερικό του Α΄ορόφου
– Ελαιοχρωματισμοί επιχρισμένων επιφανειών στο εσωτερικό του Α΄ορόφου
– Επίστρωση νέου δαπέδου με φυσικό πέτρωμα στο ισόγειο, στον σκεπαστό εξώστη και στον αύλειο χώρο του Α΄ ορόφου
– Μαρμαροποδιές σε όλα τα παράθυρα του κτηρίου
– Αντικατάσταση όλων των σιδηρών κουφωμάτων με νέα, αλουμινίου σε χρώμα και νερά ξύλου, θερμοδιακοπή και διπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες
– Κατασκευή μιας εξωτερικής σκάλας.

3. Δημοτικό κτήριο Τ.Κ. Αριοχωρίου. Οι προβλεπόμενες εργασίες επισκευών – συντήρησης και διαμόρφωσης του κτηρίου σε πολιτιστικό κέντρο εκδηλώσεων είναι οι εξής:
Θα γίνει μερική καθαίρεση των υπαρχόντων τοιχίων του διαδρόμου ώστε να ενοποιηθούν οι δύο αίθουσες και να διαμορφωθεί ένας ενιαίος χώρος εκδηλώσεων. Η καθαίρεση θα γίνει μετά προσοχής ώστε να μην υποστούν ζημιές οι ξύλινες ψευδοροφές όπως και τα ξύλινα πατώματα. Εκεί όπου συναρμόζονται τα υπό καθαίρεση τοιχία με τον κύριο φέροντα οργανισμό του κτηρίου, θα αφεθούν λαμπάδες των 0,50 εκ. περίπου. Μαζί με τα τοιχία θα καθαιρεθεί και η ψευδοροφή αυτού του τμήματος και θα τοποθετηθεί νέα ίδια με τις υπάρχουσες στις αίθουσες ώστε να υπάρξει ομοιομορφία.
Θα γίνει αποξήλωση όλων των εξωτερικών ξύλινων κουφωμάτων (πόρτες – παράθυρα) και τοποθέτηση νέων από αλουμίνιο. Τα υαλοστάσια θα είναι με διπλούς υαλοπίνακες και παντζούρια αλουμινίου για καλύτερη μόνωση.
Στους υπάρχοντες ξύλινους φέροντες οργανισμούς των πατωμάτων, αφού γίνει ενδελεχής έλεγχος της κατάστασής του, θα γίνει επάλειψη με μυκητοκτόνα και με λινέλαιο για προστασία. Θα γίνει τοποθέτηση ξύλινου πατώματος πάνω από το υπάρχον μωσαϊκό δάπεδο, ώστε με την ενοποίηση των αιθουσών να υπάρξει ομοιομορφία.
Θα γίνει μόνωση της στέγης με τοποθέτηση ασφαλτικής μεμβράνης και διογκωμένης πολυστερίνης, αφού πρώτα προηγηθεί η αποξήλωση της υπάρχουσας επικεράμωσης μετά προσοχής με ποσοστό εξαγωγής ακέραιων κεράμων άνω του 50%, ο επιμελής καθαρισμός από κατεστραμμένη ξυλεία, κ.λπ., αντικατάσταση κατεστραμμένων φερόντων στοιχείων της στέγης, η τοποθέτηση σανιδώματος, τοποθέτηση τεγίδων, τοποθέτηση νέων σμαλτωμένων κεραμιδιών και τοποθέτηση περιμετρικά της στέγης αλουμινένιας υδρορροής.
Θα γίνει ανακατασκευή των W.C. με την αποξήλωση των υφιστάμενων ειδών υγιεινής (λεκάνες νιπτήρες, κ.λ.π.), την τοποθέτηση νέων κ.λπ.. Θα επενδυθούν οι τοίχοι των χώρων υγιεινής με γυαλισμένα ή ματ κεραμικά πλακίδια, Α΄ ποιότητας, σε διαστάσεις και χρώμα που θα υποδειχθούν από την επίβλεψη, μέχρι ύψους 2μ. Θα κατασκευαστεί πάγκος στον προθάλαμο με επένδυση της πάνω επιφανείας από μάρμαρο.
Θα γίνει ενδελεχής έλεγχος και καθαρισμός της υδραυλικής εγκατάστασης, ύδρευσης και αποχέτευσης, για τη σωστή λειτουργία.
Ο βορειοανατολικός χώρος θα γίνει κουζίνα και θα τοποθετηθεί νεροχύτης δύο σκαφών με την μπαταρία πάνω σε κατασκευασμένο ξύλινο εξάμετρο πάγκο και τοποθέτηση υδραυλικής εγκατάστασης (ύδρευση – αποχέτευση).
Στο βόρειο τμήμα του κτηρίου, στο υπάρχον μωσαϊκό δάπεδο αλλά και εξωτερικά της κεντρικής εισόδου, θα γίνει επένδυση με κεραμικά πλακίδια διαστάσεων 30Χ30 εκ.
Θα γίνουν εργασίες χρωματισμού στις επιφάνειες εσωτερικά του κτηρίου.
Όλος ο φωτισμός του κτηρίου θα αντικατασταθεί με νέο φωτισμό led.
Για την ψύξη θέρμανση του κτηρίου θα τοποθετηθεί κλιματιστικό inverter ισχύος 7.1 KW.

Δ. Δημοτική κτήριο Τ.Κ. Πηδήματος. Οι προβλεπόμενες εργασίες που αφορούν στην επισκευή – συντήρηση του δημοτικού κτηρίου Πηδήματος είναι οι εξής:
Θα γίνει αποξήλωση όλων των εξωτερικών ξύλινων κουφωμάτων (πόρτες – παράθυρα) και τοποθέτηση νέων από αλουμίνιο. Τα υαλοστάσια θα είναι με διπλούς υαλοπίνακες και παντζούρια αλουμινίου για καλύτερη μόνωση.
Στο υπάρχον δώμα του κτηρίου θα κατασκευαστεί ξύλινη στέγη με επικεράμωση από ρωμαϊκά κεραμίδια και τοποθέτηση ασφαλτικής μεμβράνης και διογκωμένης πολυστερίνης για καλύτερη μόνωση. Περιμετρικά της στέγης θα τοποθετηθεί αλουμινένια υδρορροή.
Θα γίνουν εργασίες χρωματισμού στις επιφάνειες της τοιχοποιίας, εσωτερικά αλλά και εξωτερικά του κτηρίου, με κατάλληλη προετοιμασία λόγω μερικώς υπάρχουσας υγρασίας και θα γίνει ανακαίνιση των εσωτερικών ξύλινων κουφωμάτων, αφού προηγηθούν οι κατάλληλες προετοιμασίες των επιφανειών.
Όλος ο φωτισμός του κτιρίου θα αντικατασταθεί με νέο φωτισμό led.

Αυτές είναι οι προτάσεις του Δήμου Καλαμάτας για το νέο LEADER
To Top