ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σε αυτά τα σχολεία θα γίνουν μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας

TI ANAΦΕΡΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Αφού ολοκληρωθούν οι μετρήσεις από τον κινητό σταθμό, όσον αφορά στα επίπεδα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στο Νοσοκομείο Καλαμάτας και στον Αντικάλαμο, απ’ όπου υπάρχει σχετικό αίτημα, θα καταγραφεί η αντίστοιχη κατάσταση σε σχολεία. Με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μεσσηνίας, θα γίνουν μετρήσεις στο 9ο και το 21ο Νηπιαγωγείο Καλαμάτας, καθώς και στα Δημοτικά Σχολεία 3ο, 4ο, 10ο, 13ο και 24ο της μεσσηνιακής πρωτεύουσας.

Υπενθυμίζεται ότι το συγκεκριμένο όχημα με τον εξοπλισμό του υπάγεται στο Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων και παραχωρήθηκε κατά χρήση στο Δήμο Καλαμάτας από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας.
Ο κινητός σταθμός μέτρησης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας διαθέτει έναν συχνοεπιλεκτικό σταθμό μέτρησης του οίκου Narda, που μετρά σε διάφορες φασματικές περιοχές στη ζώνη συχνοτήτων 100 kHz – 6GHz, υπολογιστή, UPS και εκτυπωτή, θέσεις χειριστών, ηλιακά πάνελ για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, μεταξύ άλλων. Σημειώνεται δε ότι όλες τις δαπάνες κίνησης, συντήρησης, ασφάλισης και επισκευής για το όχημα αυτό καλύπτει η ΕΕΑΕ.

Σε αυτά τα σχολεία θα γίνουν μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας
To Top