Επιχειρείν

Αχίλλειον: Αναζητείται ενοικιαστής-επενδυτής και για εμπορική χρήση

Τροποποιήθηκαν οι όροι της νέας δημοπρασίας για το “Αχίλλειον”, προκειμένου να διατεθεί όχι μόνο για τουριστική χρήση αλλά ακόμα και για εμπορική. Σύμφωνα με τους νέους όρους που συζητήθηκαν σήμερα στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, το δημοτικό ακίνητο μπορεί να δοθεί  πλέον “για όλες τις συμβατές με το ΓΠΣ χρήσεις” και όχι μόνο ως ξενοδοχείο, όπως προβλεπόταν στις προηγούμενες δημοπρασίες, οι οποίες τελικά απέβησαν άκαρπες.

Να υπενθυμίσουμε ότι έχουν προηγηθεί μέχρι στιγμής 2 δημοπρασίες, με τελευταία εκείνη στις 24 Αυγούστου, ωστόσο απέβησαν άκαρπες. Η δημοτική Αρχή Καλαμάτας ευρισκόμενη μπροστά σε αυτό το τέλμα, και βλέποντας ότι είναι δύσκολο να αξιοποιηθεί το ακίνητο μόνο ως ξενοδοχείο αποφάσισε να κάνει πιο ευέλικτους τους όρους κατάρτισης της νέας δημοπρασίας, όπως δηλώσε στο MessiniaLive ο αντιδήμαρχος Οικονομικών, Δημήτρης Μπούχαλης, προκειμένου να διατεθεί πιο εύκολα το συγκεκριμένο ακίνητο, και να αξιοποιηθεί, αποδίδοντας έσοδα στον Δήμο Καλαμάτας, από το να ρημάζει.

Ωστόσο, το ποσό που απαιτείται για να επισκευαστεί είναι αρκετά μεγάλο,  αγγίζει το 1.000.000 ευρώ, και ίσως αυτός είναι και ο βασικός λόγος που μέχρι σήμερα δεν έτυχε να βρεθεί ενοικιαστής- επενδυτής. Η δημοτική Αρχή προσβλέπει ότι με τη διεύρυνση της χρήσης του θα είναι πιο εύκολο να αξιοποιηθεί, ακόμα και  ως εμπορικό κέντρο, αφού βρίσκεται στον πιο κεντρικό και εμπορικό δρόμο της πόλης της Καλαμάτας.

ΝΕΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΕ ΝΕΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

Ο Δήμος Καλαμάτας διακηρύσσει  λοιπόν νέα Δημόσια Πλειοδοτική  Δημοπρασία με φανερή προφορική διαδικασία προσφορών για την: Εκμίσθωση με σκοπό την πλήρη επισκευή – ανακαίνιση και αξιοποίηση του δημοτικού ακινήτου «ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ», με πρόσοψη επί των οδών Αριστομένους 3, Καπετάν Κρόμπα και Πολυβίου, στο Ο.Τ. 305 του σχεδίου πόλης της Καλαμάτας.

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 2.400 ΕΥΡΩ ΤΟΝ ΜΗΝΑ

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης) για τη μίσθωση του αναφερόμενου ακινήτου ορίζεται το ποσό των είκοσι οχτώ χιλιάδων και οχτακοσίων ευρώ (28.800€) δηλαδή δυο χιλιάδες τετρακόσια ευρώ 2.400€/ μήνα.  Το ποσό υπολογίστηκε βάσει του 3% της αντικειμενικής αξίας του κτηρίου, όπως αυτή προκύπτει από τα σχετικά φύλλα υπολογισμού αξίας ακινήτου του Υπουργείου Οικονομικών, όπως συντάχθηκαν από συμβολαιογράφο.

Το ενοίκιο που θα επιτευχθεί στη δημοπρασία θα ισχύει για τρία έτη και θα αναπροσαρμόζεται ανά διετία.Το ενοίκιο θα είναι μηνιαίο και θα προκαταβάλλεται από τον ενοικιαστή στο Ταμείο του Δήμου Καλαμάτας ή σε λογαριασμό που θα υποδειχθεί από τον εκμισθωτή (Δήμο Καλαμάτας) το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ “ΧΑΡΙΤΟΣ” ΓΙΑ 3 ΧΡΟΝΙΑ

Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, ο Δήμος Καλαμάτας δίνει στον υποψήφιο ενοικιαστή-επενδυτή περίοδο αναβολής 3 ετών, που σημαίνει ότι το πρώτο ενοίκιο ο ενοικιαστής-επενδυτής θα το καταβάλλει μετά από 3 χρόνια και συγκεκριμένα τον 37ο μήνα από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου. Που σημαίνει ότι ο Δήμος δίνει ένα εύλογο περιθώριο στον υποψήφιο επενδυτή και μια οικονομική ανάσα, 86.400 ευρώ, μιας και αυτός θα προβεί εξ ολοκλήρου σε εργασίες επισκευής και ανακαίνισης του κτηρίου. Άλλωστε ο υποψήφιος ενοικιαστής-επενδυτής θα πρέπει να προβεί σε εκτεταμένες εργασίες, πάντα με σεβασμό στην αρχιτεκτονική και ιστορία του κτηρίου.

ΣΤΑ 25 ΧΡΟΝΙΑ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται στα 25 χρόνια για όλες τις συμβατές με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο χρήσεις, ακόμα και για την περίπτωση που αξιοποιηθεί για τουριστική χρήση (ξενοδοχείο).

Επιτρέπεται στον ενοικιαστή να προβεί σε αλλαγή χρήσης του κτηρίου εν όλω ή εν μέρει, μετά από αίτησή του και συναίνεση του Δήμου. Όπως επισημαίνεται στους όρους της δημοπρασίας, μόλις λήξει η 25ετία, θα γίνει επανεξέταση των χρήσεων και η σύμβαση μπορεί να παραταθεί. Ωστόσο, η τουριστική εκμετάλλευση θα είναι δεσμευτική για όλη τη διάρκεια της δεύτερης εικοσιπενταετίας.

1.306 τ.μ. ΘΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΟΥΝ

Το κτίριο είναι διώροφο νεοκλασικό με υπόγειο, εντός οικοπέδο υ επιφάνειας κατά μεν το συμβόλαιο αγοράς 364,33 τ. μ., κατά δε τα στοιχεία της πρότασης αξιοποίησης 367,72 τ.μ.
Η μικτή επιφάνεια Υπογείου, Ισογείου, Παταριών & Α’ ορόφου ανέρχεται σε 1.306,18 τ.μ.
Το προς εκμίσθωση κτίριο έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο και έργο τέχνης με την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού
ΥΠΠΟ/ΔΙΔΑΠ/Γ/1778/31869 (ΦΕΚ 467-τεύχος Β /28.08.1987), μαζί με άλλα 86 ιστορικά κτήρια της πόλης της Καλαμάτας, μεταξύ των οποίων και τα δύο που έχουν ήδη εκμισθωθεί [Βασιλικόν, κτήριο Αναγνωστοπούλου].
Ως επιτρεπόμενες χρήσεις του κτιρίου καθορίζονται αυτές που προβλέπονται από το Γενικό Πολεοδομικό σχέδιο Δήμου Καλαμάτας (ΦΕΚ/ΑΑΠ/77/3.5.2011), συμβατές με τον χαρακτήρα του διατηρητέου κτιρίου.

Επομένως μπορεί να αξιοποιηθεί και για εμπορική χρήση εφόσον βρεθεί επενδυτής.

ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ

Στον μισθωτή και στους νόμιμους διαδόχους του, παρέχεται το δικαίωμα υπεκμίσθωσης του κτιρίου είτε ολοκλήρου είτε αυτοτελών τμημάτων αυτού.
Επίσης επιτρέπεται η ένταξη της επισκευής και ανακαίνισης του κτιρίου σε επιχορηγούμενα πρόγραμμα ευρωπαϊκά ή εθνικά (ΕΣΠΑ κ.λπ.) ή σε αναπτυξιακό νόμο.

ΜΕΣΑ ΣΕ 36 ΜΗΝΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ

Ο ενοικιαστής-επενδυτής υποχρεούται να υποβάλει στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας προς έγκριση, μέσα σε ένα μήνα από την παραλαβή του κτηρίου, συνοπτική περιγραφή των εργασιών επισκευής και ανακαίνισης που θα κάνει καθώς και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης που δεν θα υπερβαίνει τους 36 μήνες από της παραλαβής του κτηρίου.

ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Τέλος, η συντήρηση του ακινήτου θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη, φροντίδα και δαπάνες του μισθωτή. Για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης από πλευράς του Δήμου δεν υπάρχει καμία υποχρέωση συντήρησης, αντικατάστασης ή επισκευής ζημιών του μισθίου, των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του.

ΠΛΗΘΩΡΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

Να σημειωθεί ότι οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια-δικαιολογητικά για συμμετοχή στη δημόσια δημοπρασία είναι πολύ αυστηρά και πρέπει να κατατεθούν όλα [φορολογική, ασφαλιστική, δημοτική ενημερότητα, απόσπασμα ποινικού μητρώου, εγγυητική επιστολή, όχι ληξιπρόθεσμες οφειλές στον Δήμο Καλαμάτας, πιστοποιητικό από το ΓΕΜΗ ότι δεν έχει πτωχεύσει κ.α.] σε σφραγισμένο φάκελο, σε διαφορετική περίπτωση αποκλείεται ο ενδιαφερόμενος επενδυτής.

Μαίρη Περδικέα

Αχίλλειον: Αναζητείται ενοικιαστής-επενδυτής και για εμπορική χρήση
To Top