ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα 9 μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων τον Δεκέμβριο

Τα υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας ανακοίνωσαν με κοινό δελτίου Τύπου τα μέτρα στήριξης για τις επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους και τους πολίτες για τον μήνα Δεκέμβριο. Στις παρακάτω γραμμές τα αναφέρουμε συνοπτικά:
1) Μέτρα για την αναστολή εργασίας
Οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις που πλήττονται, σύμφωνα με τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου 2020, μπορούν να μπουν σε προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας και δικαιούνται αποζημίωση ειδικού σκοπού 534 ευρώ τον μήνα. Για το παραπάνω διάστημα καλύπτονται και όλες οι ασφαλιστικές εισφορές από το κράτος. Οι επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της αναστολής της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων είναι υποχρεωμένες να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό εργαζομένων.
Μετά την άρση της αναστολής είναι επίσης υποχρεωμένες να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για χρονικό διάστημα ίσο με το διάστημα που διήρκεσε η αναστολή. Τέλος, για τις επιχειρήσεις που κλείνουν με κρατική εντολή
αναστέλλεται υποχρεωτικά η σύμβαση εργασίας των εργαζομένων και για όσο διάστημα ισχύει η αναστολή οι απολύσεις θεωρούνται άκυρες, επομένως δεν μπορούν να γίνουν απολύσεις.
2) Ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις
Οι επιχειρήσεις, η λειτουργία των οποίων αναστέλλεται με κρατική εντολή, μπορούν να λάβουν αναστολή της πληρωμής των δόσεων ρυθμισμένων φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών, που πρέπει να πληρωθούν τον Δεκέμβριο, και η πληρωμή τους μεταφέρεται στο τέλος της ρύθμισης.
3) Μέτρα για τους εργαζόμενους που είναι σε αναστολή εργασίας
Για τους εργαζόμενους που μπαίνουν σε αναστολή εργασίας υπάρχει η δυνατότητα αναστολής της πληρωμής των δόσεων ρυθμισμένων φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών, που πρέπει να πληρωθούν τον Δεκέμβριο, η δε πληρωμή τους μεταφέρεται στο τέλος της ρύθμισης.
4) Μέτρα για την αναστολή τραπεζικών υποχρεώσεων
Συνεχίζεται η αναστολή πληρωμής δόσεων τραπεζικών δανείων με βάση τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ έως το τέλος του έτους.
5) Μέτρα για τους ανέργους
Επεκτείνονται όλα τα επιδόματα ανεργίας που λήγουν τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο κατά δύο μήνες.
6) Μέτρο υποχρεωτικής τηλεργασίας
Η τηλεργασία είναι υποχρεωτική σε όλη την επικράτεια σε τουλάχιστον 50% του προσωπικού σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, με εξαίρεση τις δραστηριότητες στις οποίες υπάρχει αντικειμενική αδυναμία εφαρμογής της τηλεργασίας.
7) Υποχρεωτική μείωση ενοικίου σε πληττόμενες επιχειρήσεις
Όλες οι πληττόμενες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τη λίστα ΚΑΔ Απριλίου 2020, δικαιούνται υποχρεωτική μείωση ενοικίου κατά 40% στα επαγγελματικά τους ακίνητα και για τον Δεκέμβριο. Το ίδιο ισχύει και για την κύρια κατοικία των εργαζομένων που μπαίνουν σε αναστολή σύμβασης εργασίας, καθώς επίσης και για τη φοιτητική κατοικία των παιδιών τους. Για τους ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις αυτές και τους ανωτέρω εργαζόμενους και για τον μήνα Δεκέμβριο το 50% της ζημίας τους θα καταβάλλεται στους δικαιούχους και θα πιστώνεται στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους.
8) Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5
Η Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5 θα δοθεί τον Ιανουάριο του 2021 με βάση την πτώση τζίρου Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2020. Το 50% της ενίσχυσης δεν επιστρέφεται, υπό τον όρο διατήρησης του ίδιου επιπέδου απασχόλησης έως το τέλος Ιουνίου του 2021. Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν όλες οι επιχειρήσεις με την προϋπόθεση να έχουν πτώση τζίρου. Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν και οι νέες επιχειρήσεις που άνοιξαν τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Στο ύψος της ενίσχυσης θα υπολογίζεται ολόκληρη η περίοδος Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου και θα προσαρμόζεται ανάλογα και με το ποσό που έλαβαν οι επιχειρήσεις στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4.
9) Τέλη κυκλοφορίας
Παρατείνεται η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας του 2021 κατά δύο μήνες, μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου 2021.

Τα 9 μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων τον Δεκέμβριο
To Top