Επιχειρείν

2η έκθεση βιωσιμότητας της ΤΕΜΕΣ – Εναρμόνιση με τους 17 στόχους του ΟΗΕ

Η έκθεση υπογραμμίζει τη δέσμευση της εταιρίας στην αειφόρο τουριστική ανάπτυξη
Στην Έκθεση Βιωσιμότητας για το 2016, η εταιρία υιοθετεί πλέον ως πλαίσιο για τη διαμόρφωση της στρατηγικής της για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals – SDGs) του ΟΗΕ.


Η ΤΕΜΕΣ, φορέας ανάπτυξης της Costa Navarino, εκδίδει τη δεύτερη Έκθεση Βιωσιμότητας σύμφωνα με τα νέα πρότυπα του GRI – Global Reporting Initiative (Βασική επιλογή) και του AA1000 AccountAbility Principles Standard, για την περίοδο 1/1/2016-31/12/2016. Οι δράσεις και τα αποτελέσματα του 2016, αντικατοπτρίζουν τη δέσμευση της ΤΕΜΕΣ σε μία μακρόχρονη στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη, καθώς και την πρόοδο στους επιμέρους τομείς της δραστηριότητάς της.

Με όραμα την ανάδειξη της Μεσσηνίας και της Costa Navarino ως έναν από τους πλέον ποιοτικούς και βιώσιμους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, η ΤΕΜΕΣ παρουσιάζει στην έκθεση για το 2016, αποτελέσματα σύμφωνα με το μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης που σέβεται το περιβάλλον, ενισχύει την τοπική οικονομία και κοινωνία και προβάλει την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Αυτό το μοντέλο βασίζεται στη συνεργασία με όλους τους εταίρους, για τη συνολική ανάπτυξη της Μεσσηνίας, και παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά, σημαντική πρόοδο και στους τέσσερις τομείς: τους εργαζόμενους, το περιβάλλον, την τοπική κοινωνία, τους επισκέπτες και πελάτες.

Στην έκθεση του 2016, η εταιρία υιοθετεί πλέον ως πλαίσιο για τη διαμόρφωση της στρατηγικής της για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals – SDGs) του ΟΗΕ. Οι 17 Στόχοι παρέχουν για πρώτη φορά μια κοινή γλώσσα και ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς σε παγκόσμιο επίπεδο, που διασφαλίζει τη λογοδοσία και τη διαφάνεια στη λειτουργία των εταιρειών με καθορισμένους στόχους και μετρήσιμα αποτελέσματα.
Ο κ. Στέφανος Θεοδωρίδης, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΤΕΜΕΣ, δήλωσε σχετικά: «Με μεγάλη χαρά μοιραζόμαστε τη δεύτερη Έκθεση Βιωσιμότητας της εταιρίας μας. Πιστοί στη δέσμευσή μας στην αειφόρο τουριστική ανάπτυξη, αυτήν τη χρονιά κάναμε ένα ακόμη βήμα, συνδέοντας πλέον τους εταιρικούς μας στόχους με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του OHE».

Περισσότερες πληροφορίες για τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ: https://sustainabledevelopment.un.org/

https://www.costanavarino.com/wp-content/uploads/2017/12/sustainability_report_2016.pdf

2η έκθεση βιωσιμότητας της ΤΕΜΕΣ – Εναρμόνιση με τους 17 στόχους του ΟΗΕ
To Top