ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

1.560.000 ευρώ η χρηματοδότηση τον Ιούλιο για τον Δήμο Καλαμάτας

Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του δημάρχου Καλαμάτας, Παναγιώτη Νίκα, χθες Πέμπτη 6 Ιουλίου 2017, για την κατανομή χρηματοδότησης κατά τον Ιούλιο ως εξής:

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διευθύνσεις Δήμου

Διεύθυνση Καθαριότητας: 195.000 €
Διεύθυνση Οικονομικών: 350.000 €

Σύνολο: 545.000 €

Νομικά Πρόσωπα

Κ.Ε. «Φάρις»: 135.000 € (40.000€ για λειτουργικές ανάγκες + 95.000€ για την κάλυψη δαπανών Φεστιβάλ Χορού)
Αθλητικός Οργανισμός: 40.000 €
Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας: 15.000€
Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας: 50.000€

Σύνολο: 240.000 €

Γενικό σύνολο: 785.000 €

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΣΑΤΑ

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών: 20.000€
Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών: 6.000€
Σύνολο 26.000€

Η κατανομή ΣΑΤΑ προέρχεται από τα υπόλοιπα ΣΑΤΑ 2016 ενώ μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί η ΣΑΤΑ 2017, επισημαίνει στην ανακοίνωσή του ο Δήμος Καλαμάτας.

Σημειώνεται πως η πληρωμή των υποχρεώσεων του Δήμου προς προμηθευτές και παρόχους υπηρεσιών γίνεται εντός μηνός από την κατάθεση των σχετικών δικαιολογητικών (εκτός εάν υπάρχουν κωλύματα τυπικής φύσεως).

1.560.000 ευρώ η χρηματοδότηση τον Ιούλιο για τον Δήμο Καλαμάτας
To Top