Υγεία

Υπογράφηκε η προγραμματική σύμβαση για την καταπολέμηση των κουνουπιών

Υπεγράφη σήμερα, η προγραμματική σύμβαση μεταξύ της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, και των Δήμων Καλαμάτας, Μεσσήνης, Οιχαλίας, Πύλου-Νέστορος, Δυτικής Μάνης, και Τριφυλίας, για την υλοποίηση του «Προγράμματος Καταπολέμησης Κουνουπιών με πεδίο εφαρμογής περιοχές του αστικού συστήματος δήμων της περιφερειακής ενότητας Μεσσηνίας για την τριετία 2018-2020, μεταξύ των συμβαλλομένων με προϋπολογισμό 369.000 €».

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση του Δήμου, ο Δήμος Καλαμάτας θα συμμετέχει με το ποσό των 90.000€ από ιδίους Πόρους για την τριετία 2018-2020.
Η Αναπτυξιακή (μέσω του αναδόχου που θα προκύψει από τη διαγωνιστική διαδικασία) θα αναλάβει την υλοποίηση του αντικειμένου που θα περιλαμβάνει τα εξής:

-Χαρτογράφηση εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών
-Έλεγχο και δειγματοληψίες προνυμφών
-Οριοθέτηση περιοχών για ψεκασμό
-Ψεκασμούς από εδάφους
-Έλεγχο αποτελεσματικότητας ψεκασμών
-Δειγματοληψίες ακμαίων κουνουπιών με την τοποθέτηση παγίδων.

Οι ανωτέρω εργασίες θα έχουν πεδίο εφαρμογής τους κοινόχρηστους χώρους για το σύνολο των οικισμών αλλά και ιδιωτικούς χώρους (π.χ. βόθρους, πισίνες, δεξαμενές, πηγάδια, κλπ) για εκείνους τους οικισμούς χωρίς κεντρικό αποχετευτικό σύστημα.

Υπογράφηκε η προγραμματική σύμβαση για την καταπολέμηση των κουνουπιών
To Top