ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Yπ.Οικ: Πως θα συμπληρώσετε την αίτηση εξωδικαστικού

ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ ΟΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ONLINE ΑΙΤΗΣΗ

Δείτε αναλυτικά τις οδηγίες του υπουργείου Οικονομικών για το πώς μπορεί ο οφειλέτης ή εκπρόσωπός του να υποβάλει αίτηση υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό.
Ήδη από τις 09.00 το πρωί που ενεργοποιήθηκε η πλατφόρμα και μέσα στις πρώτες ώρες έχουν ήδη υποβάλλει αίτηση 70 επιχειρήσεις.

Υπόβολή αίτησης από οφειλέτη ή εκπρόσωπό του

Εισερχόμαστε στον δικτυακό τόπο της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού χρέους (www.keyd.gov.gr), επιλέγουμε στην κορυφή της αρχικής σελίδας την υπερ-σύνδεση με τίτλο “Αιτηθείτε στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό”, η οποία μας οδηγεί σε σελίδα στην οποία υπάρχει κουμπί που παραπέμπει απευθείας στην ειδική πλατφόρμα υποβολής αίτησης. Κάνουμε εισαγωγή των προσωπικών μας κωδικών taxisnet και επιλέγουμε «Συνέχεια».

Επιλέγουμε ρόλο χρήστη:
α. Οφειλέτης,β. Εκπρόσωπος δηλ. εξουσιοδοτημένος από Οφειλέτη π.χ. Λογιστής κ.λπ.

Επιλέγουμε «Ενημέρωση» ώστε να συμπληρώσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας του Οφειλέτη (Τηλέφωνο, e-mail) και στη συνέχεια «Ενημέρωση».

Παροχή εξουσιοδότησης για αυτεπάγγελτη αναζήτηση των δεδομένων τουοφειλέτη. Επιλέγουμε στο checkbox και στη συνέχεια «Επιβεβαίωση στοιχείων».

Η Εφαρμογή μας μεταφέρει στο 2ο Στάδιο: Επιπρόσθετα στοιχεία, ώστε να ξεκινήσουμε την κατά φάση συμπλήρωση της αίτησης.

Συμπληρώνουμε τα αντίστοιχα πεδία και όταν ολοκληρωθεί η συμπλήρωσηεπιλέγω «Αποθήκευση» και «Επόμενο βήμα».

Η Εφαρμογή μας μεταφέρει στο 3ο Στάδιο: Κριτήρια υπαγωγής. Πρώτα επιλέγω «Έλεγχος online κριτηρίων» και ενημερώνεται αυτόματα για τυχόν οφειλές στα Ασφαλιστικά Ταμεία και στη συνέχεια επιλέγουμε στα checkbox κριτηρίων.
Τέλος, επιλέγουμε «Αποθήκευση» και «Επόμενο βήμα». Επιβεβαιώνουμε για την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης των κριτηρίων.

Η Εφαρμογή μας μεταφέρει στο 4ο Στάδιο: Υποβολή αίτησης όπου επιλέγουμε αρχικά «Εισαγωγή/έλεγχος οφειλών» , στη συνέχεια συμπληρώνουμε τα αντίστοιχα 4 πεδία και τέλος επιλέγουμε «Αποθήκευση».

Α) Επιλέγουμε «Επιπρόσθετα στοιχεία» ώστε να ελέγξουμε την ορθότητα των προσυμπληρωθέντων στοιχείων της αίτησης.

Β) Επιλέγουμε «Επισυναπτόμενα αρχεία» ώστε να προχωρήσουμε στην επισύναψη όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Γ) Επιλέγουμε «Δεδομένα οφειλών» και αρχικά συμπληρώνουμε τον πίνακα Πιστωτών.Οι Θεσμικοί πιστωτές επιλέγονται από έτοιμη λίστα. Για τους υπόλοιπους πιστωτές π.χ προμηθευτές, εργαζόμενοι κ.λπ. προχωράμε σε συμπλήρωση με τα απαραίτητα στοιχεία τους.

Στη συνέχεια επιλέγουμε «Συνοφειλέτες», ώστε να προσθέσουμε τυχόν συνοφειλέτες οι οποίοι χαρακτηρίζονται Ειδικοί ή Υποχρεωτικοί ανάλογα την περίπτωση.
Επιλέγουμε «Οφειλές», ώστε να συμπληρώσουμε τον πίνακα Οφειλών/Πιστωτή.

Δ) Επιλέγουμε «Υπεύθυνη Δήλωση», κάνουμε checkbox και επιλέγουμε «Αποθήκευση».

Έχοντας ολοκληρώσει και αυτό το Στάδιο, η αίτηση αποθηκεύεται προσωρινά έως ότου συνυποβάλλει/ουν αίτηση ο/οι Συνοφειλέτες. Σε περίπτωση μη ύπαρξης Συνοφειλετών η Εφαρμογή μας δίνει το δικαίωμα Οριστικής Υποβολής.

Μετά την Οριστική συνυποβολή αίτησης από Συνοφειλέτη, ο Οφειλέτης εισέρχεται εκ νέου στην Εφαρμογή και επιλέγει Οριστική Υποβολή αίτησης με αποτέλεσμα την αυτόματη Ανάθεσή της σε Συντονιστή.

Συνυποβολή αίτησης από συνοφειλέτη

Εισερχόμαστε στο www.keyd.gov.gr/ocw , κάνουμε εισαγωγή των προσωπικών μας κωδικών taxisnet και επιλέγουμε «Συνέχεια». Επιλέγουμε τον ρόλο και μετά «Είσοδος».

Αρχικά κάνουμε checkbox για παροχή εξουσιοδότησης αυτεπάγγελτης αναζήτησηςτων δεδομένων του συνοφειλέτη και στη συνέχεια «Βεβαίωση στοιχείων».

Συμπληρώνουμε τα αντίστοιχα πεδία που μας ζητά η Εφαρμογή (τα ΦΠ δεν συμπληρώνουν αυτά τα δύο πεδία) , κάνουμε checkbox για τα κριτήρια υπαγωγής και τέλος «Αποθήκευση». Αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος των κριτηρίων υπαγωγής του Συνοφειλέτη επιβεβαιώνουμε με «Συνέχεια».

Η Εφαρμογή μας επιτρέπει να προχωρήσουμε στο 3ο Στάδιο : Συνυποβολή στοιχείων συνοφειλέτη και να επισυνάψουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και τα Δεδομένα οφειλών.

Ο Συνοφειλέτης συμπληρώνει τους πιστωτές του, τυχόν Συνοφειλέτες του καθώς και τις Οφειλές του (η διαδικασία είναι όπως και στον Οφειλέτη).

Αφού ολοκληρωθεί από τον Συνοφειλέτη η συμπλήρωση της αίτησής του, επιβεβαιώνει για την Οριστική Υποβολή και η Εφαρμογή ενημερώνει για την επιτυχή υποβολή και τον Οφειλέτη, ώστε να εισέλθει( ο Οφειλέτης) στην Εφαρμογή για να προχωρήσει σε Οριστική Υποβολή.

Yπ.Οικ: Πως θα συμπληρώσετε την αίτηση εξωδικαστικού
To Top