ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Βυθιζόμενοι κάδοι απορριμμάτων για τον Δήμο Δυτικής Μάνης-Πρόσκληση από την Περιφέρεια για ένταξη στο πρόγραμμα

Πρόσκληση 750.000 ευρώ από το ΠΕΠ Πελοποννήσου για την διαχείριση οικιακών απορριμμάτων στους Δήμους Ανατολικής και Δυτικής Μάνης

Πρόσκληση για την διαχείριση οικιακών απορριμμάτων στον Δήμο Δυτικής Μάνης, με προϋπολογισμό 750.000 ευρώ, στο πλαίσιο του ΠΕΠ Πελοποννήσου, δημοσιοποιήθηκε από την Περιφέρεια.

Με την εν λόγω πρόσκληση, ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας καλεί τους δυνητικούς δικαιούχους να καταθέσουν προτάσεις σχετικών έργων προς ένταξη στο ΠΕΠ, στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 3 “Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον”, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις που στοχεύουν στη διαχείριση οικιακών απορριμμάτων στον Δήμο Δυτικής Μάνης, με σκοπό την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος. Η παρέμβαση ενδεικτικά αφορά στην προμήθεια αστικού εξοπλισμού για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αυξημένων αναγκών καθαριότητας του Δήμου Δυτικής Μάνης. Ο εξοπλισμός συνίσταται σε σύγχρονα συστήματα βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων
διαβαθμισμένης συμπίεσης, με ιδιαίτερες τεχνικές δυνατότητες που θα δίνουν τη δυνατότητα στο Δήμο Δυτικής Μάνης να είναι εξαιρετικά πιο αποτελεσματικός στην αποκομιδή των απορριμμάτων.


Η δράση υποστηρίζει τον Ειδικό Στόχο ΕΣΟ4 «Αναβάθμιση βασικών υποδομών για την προστασία του περιβάλλοντος και βελτίωση της προσπελασιμότητας της περιοχής» της εγκεκριμένης Στρατηγικής ΟΧΕ Μάνης και συνδράμει στην επίτευξη του ειδικού στόχου 3.3.1 «Συμβολή στην ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών και ειδικών αποβλήτων (απορριμμάτων)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2014-2020

Η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων ξεκινά την ερχόμενη Τρίτη 20 τρέχοντος Ιουλίου και λήγει την Παρασκευή 29 του ερχόμενου Οκτωβρίου.

 

Αναλυτικά, την πρόσκληση μπορείτε να δείτε εδώ.

Βυθιζόμενοι κάδοι απορριμμάτων για τον Δήμο Δυτικής Μάνης-Πρόσκληση από την Περιφέρεια για ένταξη στο πρόγραμμα
To Top