Παιδί

Βρεφονηπιακός Σταθμός στο πρώην Δημοτικό Σχολείο Πηδήματος και Παιδικός πλησίον του Νοσοκομείου Καλαμάτας

ΔΡΟΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ 3 ΝΕΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Στο κτήριο του πρώην Δημοτικού Σχολείου Πηδήματος θα γίνει τελικά ο Βρεφονηπιακός Σταθμός που έχει δρομολογήσει ο Δήμος Καλαμάτας για την περιοχή των Αρφαρών. Όπως μας εξήγησε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Σαράντος Μαρινάκης, μιλώντας στο MessiniaLive, απορρίφθηκαν και οι 3 προτάσεις που είχαν υποβληθεί στο Δήμο καθώς καμία δεν πληρούσε τις προδιαγραφές που ορίζει ο νόμος για ίδρυση και λειτουργία στα συγκεκριμένα ακίνητα Βρεφονηπιακού Σταθμού.

Tα δύο κτήρια του πρώην Δημοτικού Σχολείου Πηδήματος που θα ιδρυθεί και θα λειτουργήσει ο Βρεφονηπιακός Σταθμός για την περιοχή των Αρφαρών

Έτσι ο Δήμος στράφηκε στη λύση του πρώην Δημοτικού Σχολείου Πηδήματος, ενώ το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει η διαδικασία για σύνταξη της μελέτης διαμόρφωση των χώρων, προκειμένου να μπορεί να λειτουργήσει Βρεφικό Τμήμα δυναμικότητας 25 παιδιών αλλά και Παιδικό Τμήμα δυναμικότητας 12 παιδιών.

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΗ ΒΕΡΓΑ: ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΔΡΑΓΩΝΑ

Ακόμα όμως ένας Βρεφονηπιακός Σταθμός πρόκειται να δημιουργηθεί στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου Καλαμάτας και συγκεκριμένα στη Βέργα. Η χρηματοδότησή του έχει εξασφαλιστεί από το κληροδότημα Δραγώνα και πλέον το επόμενο διάστημα θα ανατεθεί η μελέτη ώστε να λειτουργήσει στην περιοχή της Βέργας Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Δρομολογείται ήδη όμως και η μελέτη για ένα νέο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό πλησίον του Νοσοκομείου Καλαμάτας, ο οποίος αναμένεται να εξυπηρετεί τόσο το προσωπικό και τους εργαζομένους του Νοσοκομείου όσο και τις οικογένειες της ευρύτερης περιοχής.

ΠΟΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΟΦΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Τέλος, να υπενθυμίσουμε ότι συνεχίζονται έως 15 Ιουνίου ηλεκτρονικά οι εγγραφές και επανεγγραφές στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Καλαμάτας για το σχολικό έτος 2021-2022, ενώ ο αντιδήμαρχος μας ανέπτυξε τα κριτήρια βάσει των οποίων απαλλάσσονται από τα τροφεία λόγω συγκεκριμένων κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων κάποιες οικογένειες. Σύμφωνα με αυτά:

Τα τροφεία καθορίζονται στο ποσό των 50 € για κάθε νήπιο ανεξαρτήτως εισοδήματος και για τις πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες με ετήσιο εισόδημα από 40.001 € και άνω.

Μειωμένα τροφεία καταβάλουν:

  • Οι πολύτεκνοι με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 20.001 – 40.000 € μείωση 50%, ήτοι 25 € για κάθε νήπιο.
  • Τρίτεκνοι με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω των 15.000€ μείωση 50%,ήτοι 25€ για κάθε νήπιο.

Γ.  Τρίτεκνοι με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 15.001 – 40.000€ μείωση    30%, ήτοι 35€ για κάθε νήπιο.

Απαλλάσσονται των τροφείων:

Α). Οι πολύτεκνες οικογένειες με οικογενειακό ετήσιο εισόδημα κάτω των 20.000 €.

Β). Οι οικογένειες στις οποίες ο ένας εκ των δύο γονέων ή τέκνο, έχει θεωρηθεί ανάπηρος με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω (βεβαίωση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής)

Γ. )Τα ορφανά παιδιά από έναν ή δύο γονείς.

Δ). Τα παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών.

Ε). Τα παιδιά που ο πατέρας είναι στρατιώτης.

ΣΤ). Οικογένειες  με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω των 10.000€ (και δεν είναι δικαιούχοι voucher από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε),

Να σημειωθεί οτι η  λειτουργία των Παιδικών- Βρεφονηπιακών Σταθμών διαρκεί πέντε ημέρες (από Δευτέρα έως Παρασκευή) και αρχίζει την 01η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου του επόμενου έτους.

To Top