ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΒΙΟΠΑ: Δημοπρασία για την ενοικίαση καταστήματος 122 τ.μ.

ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Η ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε. (ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Εκτίθεται σε πλειοδοτική δημόσια δημοπρασία η εκμίσθωση με χρονική διάρκεια τριών (3) ετών, ενός ισογείου καταστήματος, με τα στοιχεία Β3 που βρίσκεται στην Β’ πτέρυγα του Βιοτεχνικού Πάρκου Καλαμάτας που έχει εμβαδόν 121,50 τ. μ., ιδιοκτησίας της ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 11:00 στο Κτίριο Διοικήσεως του ΒΙΟΠΑ Καλαμάτας, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής διακήρυξης.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στην δημοπρασία πρέπει να παρακαταθέσει στο ταμείο της Εταιρείας εγγύηση συμμετοχής ποσού Τετρακοσίων Είκοσι Τρία Ευρώ και Δώδεκα Λεπτών (423,12 €).
Πληροφορίες και η αναλυτική διακήρυξη παρέχονται από την «ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.» τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στα τηλ. 27210-94059 /81710.

Καλαμάτα 12.12.2023
Ο Πρόεδρος της ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ

ΒΙΟΠΑ: Δημοπρασία για την ενοικίαση καταστήματος 122 τ.μ.
To Top