ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τροπολογία για την εκπομπή θεματικών και περιφερειακών σταθμών

Πρόταση ΕΣΡ προς το υπουργείο Ψηφιακής ΠολιτικήςΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 2018

Εντός του 2018 είναι πιθανό να μετακινηθεί η διαδικασία για τη χορήγηση των αδειών. Η δήλωση του αντιπροέδρου του ΕΣΡ Ροδόλφου Μορώνη πως η προκήρυξη των αδειών εθνικής εμβέλειας γενικού περιεχομένου θα έχει συνταχθεί ως τα μέσα Οκτωβρίου – χωρίς όμως να δημοσιευτεί- προσδιορίζει και το χρονοδιάγραμμα των κινήσεων.
Η εμπειρία της προηγούμενης αδειοδότησης που διοργανώθηκε από τη ΓΓΕΕ -και ακυρώθηκε με την απόφαση του ΣτΕ- δείχνει πως οι επιβεβλημένες διαδικασίες από τη στιγμή της προκήρυξης ως την έναρξη της δημοπρασίας κρατάνε περίπου δύο μήνες, με το στάδιο της προετοιμασίας των υποψηφίων και με τον έλεγχο του «πόθεν έσχες».

Στο διάστημα μέχρι τη σύνταξη της προκήρυξης θα πρέπει να γίνει μια σειρά από ρυθμίσεις, εισηγείται το ΕΣΡ προς την κυβέρνηση, με σημαντικότερη το καθεστώς εκπομπής των σταθμών που δεν θα θέσουν υποψηφιότητα για άδεια γενικού περιεχομένου εθνικής εμβέλειας. Αν κάποιος δηλώσει πως είναι θεματικός και ως σήμερα εκπέμπει -χωρίς άδεια- πανελλαδικά θα συνεχίσει να το κάνει;
Επιπλέον, αν κάποιος σταθμός που είναι εθνικής εμβέλειας και θέλει να γίνει περιφερειακής θα μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί, υπό το πρίσμα της απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ;
Αυτά είναι ζητήματα που τίθενται από το ΕΣΡ προς το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής για επίλυση.

Στόχος του ΕΣΡ είναι να μην υπάρχουν διάφορες στο τίμημα, που έχει προσδιοριστεί στα 35 εκατ. ευρώ. Γι’ αυτό και αν προσέλθουν επτά επιχειρηματίες η διαδικασία της δημοπρασίας, που θα γίνει σε χώρο του ΕΣΡ, θα είναι τυπική. Αν εμφανιστούν περισσότεροι των επτά, τότε θα ενεργοποιηθεί η δημοπρασία, με αύξηση του τιμήματος σε συγκεκριμένο ποσό μέχρι να μείνουν οι επτά, έτσι ώστε όλοι να δώσουν το ίδιο ποσό, που θα είναι άνω των 35 εκατ. ευρώ.

Από typologies.gr

Τροπολογία για την εκπομπή θεματικών και περιφερειακών σταθμών
To Top