Τρεις παρεμβάσεις στην Παραλία Καλαμάτας
Yποδομές

Τρεις παρεμβάσεις στην Παραλία Καλαμάτας

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΚΥΜΑΙΑ

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας, Παναγιώτης Νίκας κατέστησε γνωστό ότι πολύ σύντομα θα ξεκινήσουν οι παρεμβάσεις, οι οποίες προβλέπονται από την προγραμματική σύμβαση του Δήμου με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, προς επιδιόρθωση της πλακόστρωσης στην κεντρική προκυμαία.

Συγκεκριμένα, ο Δήμος Καλαμάτας αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση του έργου μέχρι του ποσού των 24.800 ευρώ περιλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Όπως επισημαίνεται από τον Δήμο, θα αντικατασταθούν οι φθαρμένες και κατεστραμμένες μαρμάρινες πλάκες και «φιλέτα».

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΝΟΤΙΩΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ

Με δεύτερη προγραμματική σύμβαση θα ολοκληρωθεί ο φωτισμός της πλατείας νοτίως του «Πανελληνίου».

Τρεις παρεμβάσεις στην Παραλία Καλαμάτας

Ήδη από το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας έχει εγκριθεί η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας για την υλοποίηση της πράξης «Εγκατάσταση φωτισμού στο πάρκο νότια του Πανελληνίου». Το έργο είναι προϋπολογισμού μέχρι 23.785,68 € με το ΦΠΑ και αφορά στην ολοκλήρωση της σχετικής εγκατάστασης στο χώρο νοτίως του «Πανελληνίου».

ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΑΠΟ ΤΣΑΜΑΔΟΥ ΜΕΧΡΙ ΦΑΡΩΝ

Στο πλαίσιο παλιάς προγραμματικής, θα αναβαθμισθεί το πεζοδρόμιο από την Τσαμαδού μέχρι εκεί όπου θα αρχίσει η ανάπλαση της Ναυαρίνου. Ο Δήμος Καλαμάτας θα αναλάβει τη χρηματοδότηση και την πραγματοποίηση αυτού του έργου, το οποίο είναι προϋπολογισμού 24.800 ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ.

Σύμφωνα με τη σύμβαση, θα εκτελεσθούν εργασίες καθαιρέσεων των υφιστάμενων πλακών του πεζοδρομίου και των τσιμεντοστρώσεων που έγιναν ως άνω στρώση μετά την τοποθέτηση αγωγών κοινωφελών οργανισμών, οι οποίοι διέρχονται από το υπό επισκευή πεζοδρόμιο. Στη συνέχεια, θα γίνει πλακόστρωση με τα ίδια υλικά και αρχιτεκτονικά μοτίβα, που έχουν υλοποιηθεί στο νότιο πεζοδρόμιο της Ναυαρίνου.

Τρεις παρεμβάσεις στην Παραλία Καλαμάτας
To Top