ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τρεις ασκούμενοι δικηγόροι στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ 6 ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 600 ΕΥΡΩ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 983, τ. Β΄, 22 Μαρτίου 2019) Απόφαση, που υπογράφουν ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης Γεώργιος Σάρλης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Γεώργιος Χουλιαράκης, με την οποία ορίζεται ο αριθμός των υποψήφιων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας σε 3 άτομα και το χρονικό διάστημα άσκησής τους σε 6 μήνες, με δυνατότητα παράτασης για διάστημα επιπλέον 6 μηνών.
Τα εξάμηνα θα ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου και 1η Ιουλίου κάθε έτους. Η μηνιαία αποζημίωσή τους θα ανέρχεται σε 600 ευρώ, ποσό το οποίο δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος.

Ο Δήμος Καλαμάτας θα δημοσιεύσει σχετική πρόσκληση στην ιστοσελίδα του, ενημερώνοντας το Δικηγορικό Σύλλογο σχετικά.
Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Καλαμάτας, κατόπιν συνεννοήσεως του Δημάρχου Παναγιώτη Νίκα με τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας Περικλή Ξηρογιάννη, και σε συνέχεια αιτήματος του δευτέρου, επεδίωξε να δοθεί δυνατότητα άσκησης δικηγόρων στη Νομική Υπηρεσία του, γεγονός που συμβάλει στην ενδυνάμωσή της. Σχετική απόφαση έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο.

Τρεις ασκούμενοι δικηγόροι στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας
To Top