ΠΟΛΙΤΙΚΗ

“Το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου δεν πρέπει να ανεχτεί άλλο την υποβάθμιση Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβουλίων”

ΟΧΙ ΣΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΑΝΑΣΗ ΠΕΤΡΑΚΟΥ

Ένα χρόνο  μετά τις εκλογές το τοπίο στην Αυτοδιοίκηση έχει  γίνει αγνώριστο. Ποτέ στην ιστορία του Ελληνικού κράτους μετά την μεταπολίτευση δεν έχει δεν έχει υπάρξει κυβέρνηση που  να έχει κάνει τόσα θεσμικά πραξικοπήματα ,να έχει δείξει τόση μεγάλη ασέβεια στη  ψήφο των πολιτών και να έχει νομοθετήσει  με το καλπονοθευτικό σύστημα που κυβερνάει και της έχει δώσει το bonuς των  50 εδρών, τόση μεγάλη απαξίωση των θεσμών της Αυτοδιοίκησης, τόση μεγάλη υποβάθμιση των συλλογικών οργάνων της Αυτοδιοίκησης σε όλα τα επίπεδα από το Κοινοτικό Συμβούλιο μέχρι το Περιφερειακό και τόσο  μεγάλη πραξικοπηματική ακύρωση της λαϊκής βούλησης και των αποτελεσμάτων των εκλογών της 26ης Μαΐου του 2019. Είναι χαρακτηριστικές   οι παραιτήσεις των  πρόεδρων των Κοινοτήτων    της Κυπαρισσίας    και της Μ. Μαντίνειας για λόγους αξιοπρέπειας.

Για αυτό η  συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου είναι ιστορική .

Όταν η Δημοκρατία μπαίνει στο απόσπασμα και το Ανώτατο Αιρετό όργανο υποβαθμίζεται πλήρως και στην ουσία καταργείται στη πράξη ουδείς δεν μπορεί και δεν πρέπει να βάλει κανένα κομματικό καθήκον  πάνω από τη Δημοκρατία και τη λαϊκή κυριαρχία. Ουδείς μπορεί να κλείνει τα μάτια ότι ζούμε  το τέλος των  αιρετών συλλογικών οργάνων και την επιστροφή στις εποχές «του Ενός Ανδρός Αρχή».

Όταν όμως η εξουσία δρα αντισυνταγματικά και καταπατά τη Δημοκρατία και ακυρώνει τη Λαϊκή κυριαρχία το ακροτελεύτιο άρθρο του Συντάγματος το άρθρο 120 ορίζει ότι η τήρηση του Συντάγματος είναι υποχρέωση και καθήκον  των πολιτών .

Με δεδομένα συνεπώς  ότι  η κυβέρνηση συνεχίζει και εντείνει τα  θεσμικά πραξικοπήματα στην Αυτοδιοίκηση με τα οποία έχει:

  1. Ακυρώσει τη ψήφο  των πολιτών και αλλάξει τη βούληση του εκλογικού σώματος και το εκλογικό αποτέλεσμα της 26ης.Μαΐου 2019  αφού με το πρόσχημα της «κυβερνησιμότητας» πραξικοπηματικά έδωσε  απόλυτη πλειοψηφία, στη παράταξη του Περιφερειάρχη  και του Δημάρχου στην Οικονομική Επιτροπή, στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, καθώς και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που υπάγονται στις Περιφέρειες  και στους Δήμους.
  2. Υποβαθμίσει  με συνεχή θεσμικά πραξικοπήματα πλήρως τα περιφερειακά συμβούλια αλλά και τα δημοτικά τα οποία από κυρίαρχα συλλογικά όργανα τα μετέτρεψε σε γνωμοδοτικούς «κομπάρσους» αφού κατά παράβαση κάθε έννοιας Δημοκρατίας και  λαϊκής κυριαρχίας , μετάφερε από τα Εκλεγμένα από το λαό Συμβούλια  στην διορισμένη στην ουσία  Οικονομική Επιτροπή ,την οποία μετέτρεψε σε υπερόργανο αλλά και στους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς-Ανώνυμες Εταιρείες όπως  και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, καθώς και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που υπάγονται στους Δήμους και τις Περιφέρειες, τις αποφάσεις για τα περισσότερα θέματα που απασχολούν τους ΟΤΑ. Η κυβέρνηση με αυτά τα συνεχή θεσμικά  πραξικοπήματα κατάργησε  τη λαϊκή κυριαρχία διότι τα περιφερειακά και τα δημοτικά  συμβούλια και μόνο αυτά είναι  οι φορείς της άμεσης δημοκρατικής νομιμοποίησης και  οι  βασικοί εκφραστές των συμφερόντων των πολιτών  αφού  αυτά ψήφισαν οι πολίτες με το σύστημα της Απλής Αναλογικής όσο και αν νοιώθει αλλεργία η κυβέρνηση και τα στελέχη της  για την Απλή Αναλογική .Ενώ η οικονομική επιτροπή είναι δευτερογενές όργανο  με «στημένη» πραξικοπηματικά σύνθεση και στην ουσία διορισμένη από τον Περιφερειάρχη και το Δήμαρχο  .

Ειδικά στις Οικονομικές Επιτροπές των Περιφερειών έχουν μεταφερθεί  σχεδόν όλες τις Αρμοδιότητες  των Περιφερειακών Συμβουλίων .

Συγκεκριμένα:

1) Αρχικά τον Αύγουστο του 2019 μεταφέρθηκαν  αρμοδιότητες ώστε η Οικονομική Επιτροπή Περιφερειών να μπορεί, εκτός από τον εισηγητικό ρόλο της, να αποφασίζει με μεγαλύτερη ευχέρεια για περισσότερα θέματα που αφορούν . Όπως αύξηση κόστους συμβάσεων, διαγραφή χρεών, διευκόλυνση οφειλετών, απευθείας αναθέσεις έργων, μελετών, υπηρεσιών, έγκριση προϋπολογισμών Ν.Π. ή επιχειρήσεων, άσκηση ή παραίτηση από ένδικα μέσα, έγκριση εξόδων μετακίνησης μελών συμβουλίων και ιδιωτών, προσλήψεις δικηγόρου, ειδικών συμβούλων, ειδικών συνεργατών, επιστημονικών συμβούλων κ.λπ.

2) Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν  οι αρμοδιότητες των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων για τις ΣΔΙΤ διαχείρισης των απορριμμάτων και οι αρμοδιότητες σύναψης Προγραμματικών Συμβάσεων.

3) Με το ΦΕΚ 121/22-8-2020 υποβαθμίστηκαν  περαιτέρω τα Περιφερειακά Συμβούλια αφού μεταφέροντας στην οικονομική επιτροπή και τη δυνατότητα αναμόρφωσης του προϋπολογισμού αλλά και της υποβολής προτάσεων  και ένταξης έργων σε αναπτυξιακά προγράμματα (ΕΣΠΑ, ΠΔΕ)!!!

4)  Στο Σχέδιο Νόμου του ΥΠΕΣ  που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση «Τροποποίηση Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας κ.α.  Διατάξεις στα άρθρα 23  και 29 δίνεται ένα ακόμη βαρύτατο χτύπημα περαιτέρω υποβάθμισης των Περιφερειακών και Δημοτικών Συμβουλίων αφού μεταφέρονται στις Οικονομικές Επιτροπές   και άλλες αποφασιστικού χαρακτήρα αρμοδιότητες :

Στο άρθρο 23 η ΟΕ  στ) Αποφασίζει για την υποβολή αιτημάτων πρόσληψης του πάσης φύσεως προσωπικού…  η) Αποφασίζει για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων… iv. Αποφασίζει για τη χρηματοδότηση κοινωφελών επιχειρήσεων… vi. την έγκριση των προϋπολογισμών των ισολογισμών, των απολογισμών, των ετησίων προγραμμάτων δράσης και των εκθέσεων πεπραγμένων των νομικών προσώπων… κβ) Αποφασίζει για την υποβολή προτάσεων εκ μέρους της Περιφέρειας  για τη χρηματοδότηση ή επιχορήγηση δράσεων, προγραμμάτων και αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους ή/και πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και οποιουδήποτε άλλου φορέα».

Στο δε άρθρο 29  προστίθενται αρμοδιότητες στην Οικονομική Επιτροπή  για «την έγκριση και παραλαβή των μελετών» και «την αποδοχή χρηματοδότησης ή επιδότησης ή επιχορήγησης πράξεων που εντάσσονται στα πάσης φύσεως αναπτυξιακά προγράμματα ή προγράμματα επιχορήγησης».

Επιπλέον προβλέπεται ότι για τη δαπάνη που απορρέει από προγραμματική σύμβαση, η απόφαση ανάληψης της υποχρέωσης εκδίδεται από τον Περιφερειάρχη , μετά τη σχετική απόφαση της Οικείας Οικονομικής Επιτροπής και πάντως πριν από τη σύναψη αυτής».

Η υποβάθμιση των Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβουλίων είναι πλέον απόλυτη με συνέπεια ακόμη και ο εισηγητής της ΚΕΔΕ και στέλεχος της Ν.Δ. Δήμαρχος  Βάρης –Βουλιαγμένης κ. Κωνσταντέλος να εκφράζει στην εισήγηση του προς το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ την απόλυτη διαφωνία του με την υποβάθμιση των  Δημοτικών Συμβουλίων. 

 

Συνεπώς το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου επειδή δεν πρέπει  να ανεχτεί άλλο  ούτε την ακύρωση της λαϊκής ετυμηγορίας   ούτε την κατάργηση των Περιφερειακών Συμβουλίων  ούτε τα συνεχή θεσμικά πραξικοπήματα οφείλει να αντιδράσει έντονα με όλους τους θεσμικούς και δημοκρατικούς τρόπο ανεξαρτήτως ιδεολογικής και πολιτικής τοποθέτησης   του κάθε μέλους του.

Για όλους αυτούς τους λόγους καταθέτουμε την εξής  πρόταση απόφασης:

 ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου:

  1. Καταγγέλλει τα συνεχή θεσμικά πραξικοπήματα της κυβέρνησης με τα οποία: α) ακύρωσε τα αποτελέσματα των εκλογών της 26ης Μαΐου 2019, β) στην ουσία κατάργησε τα Περιφερειακά Συμβούλια τα οποία είναι οι φορείς της άμεσης δημοκρατικής νομιμοποίησης και μετέφερε όλες σχεδόν τις αρμοδιότητες στην οικονομική επιτροπή στην οποία πραξικοπηματικά έχει δώσει απόλυτη πλειοψηφία στην παράταξη των Περιφερειαρχών.
  2. Καλεί την κυβέρνηση να επαναφέρει άμεσα με νομοθετική ρύθμιση όλες τις αρμοδιότητες που είχαν τα Περιφερειακά Συμβούλια μέχρι τον Ιούνιο του 2019.
  3. Καλεί την Ένωση Περιφερειών να προχωρήσει άμεσα σε γενική συνέλευση και να καταγγείλει την υποβάθμιση και στην ουσία κατάργηση των Περιφερειακών Συμβουλίων.
  4. Συγκροτεί συντονιστική επιτροπή από τους επικεφαλής ή εκπροσώπους των παρατάξεων που δεν ανέχονται την κατάργηση του ρόλου του Περιφερειακού Συμβουλίου.
  5. Απευθύνεται με ευθύνη της συντονιστικής επιτροπής σε όλα τα Περιφερειακά Συμβούλια και σε όλες τις παρατάξεις και καλεί όλους τους συναδέλφους περιφερειακούς συμβούλους να συγκροτήσουμε ένα μέτωπο αποκατάστασης της δημοκρατίας.
  6. Η συντονιστική επιτροπή θα προχωρήσει σε συναντήσεις α) με την κυβέρνηση και τον αρμόδιο υπουργό για να ζητήσει την επαναφορά όλων των αρμοδιοτήτων που είχαν τα περιφερειακά συμβούλια, β) με τις κοινοβουλευτικές ομάδες όλων των κομμάτων και θα ζητήσει να πάρουν θέση και να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στον αγώνα που ξεκινάμε, γ) θα ζητήσει συνάντηση με την Πρόεδρο του ΣτΕ για να θέσει το θέμα της αντισυνταγματικότητας των συγκεκριμένων νομοθετικών ρυθμίσεων με τις οποίες υποβαθμίστηκαν πλήρως τα περιφερειακά και δημοτικά συμβούλια, δ) με το ΔΣ της ΚΕΔΕ και τις παρατάξεις της.
  7. Θα προχωρήσει σε δημοκρατικές και συμβολικές κινήσεις ώστε να εμποδίσει τη λήψη αποφάσεων θεμάτων που είναι σε αντίθεση με τα συμφέροντα των πολιτών ή με τη Δημοκρατία.

“Το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου δεν πρέπει να ανεχτεί άλλο την υποβάθμιση Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβουλίων”
To Top