Απόψεις

 Τι σχέση ενδέχεται να έχει η τεχνολογία 5G με τις γενετικές μεταλλάξεις;

 ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΕΙΛΑ

⭕️ Έχω αναφέρει ξανά (και είναι ευρέως αποδεκτό από την επιστημονική κοινότητα) ότι η τεχνολογία 5G σχεδιάστηκε για να εκπέμπει σε χαμηλές (0.7 GHz), μεσαίες (3.5 GHz) και πολύ υψηλές (>26 GHz) συχνότητες.

⭕️ Ανασκοπώντας την επιστημονική βιβλιογραφία διαπίστωσα ότι η πρώτη πόλη διεθνώς στην οποία εφαρμόστηκε σε πλήρη λειτουργία η τεχνολογία 5G μέσω 10.000 κεραιών (και όχι σε πιλοτική λειτουργία με 3 κεραίες, όπως στην Καλαμάτα) ήταν η πόλη Wuhan στην Κίνα στις αρχές Νοεμβρίου του 2019, εκεί δηλαδή όπου ξεκίνησε η πανδημία του νέου κορωνοϊού πριν από μερικές εβδομάδες.

(*) τονίζεται ότι η πιλοτική λειτουργία η οποία εφαρμόστηκε στην πόλη της Καλαμάτας εντάσσεται στο πιλοτικό φάσμα, δηλαδή στις χαμηλές και στις μεσαίες συχνότητες (όχι στο φάσμα > 26 GHz).

⭕️ Οι συχνότητες > 26 GHz είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι είναι σε θέση να διασπάσουν τους δεσμούς στις αζωτούχες βάσεις μιας πολυνουκλεοτιδικής αλυσίδας ενός γενετικού υλικού, είτε μιλάμε για έναν πολυκύτταρο οργανισμό, όπως ο άνθρωπος, είτε για το γενετικό υλικό ενός ιού, όπως ο SARS-CoV-2.

⭕️ Τι είναι ένας ιός; Με απλά λόγια είναι γενετικό υλικό μονής ή διπλής έλικας RNA ή DNA γραμμικό ή κυκλικό το οποίο απαρτίζεται από ζεύγη αζωτούχων βάσεων (Αδενίνη, Θυμίνη, Γουανίνη, Κυτοσίνη, Ουρακίλη) η αλληλουχία των οποίων συνθέτει την πολυνουκλεοτιδική του αλυσίδα.

⭕️ Τι είναι η μετάλλαξη ένας ιού; Είναι η διάσπαση των αζωτούχων βάσεων ενός γενετικού υλικού και η διαφορετική αλληλουχία στη διασύνδεση αυτών των αζωτούχων βάσεων μεταξύ τους ανά ζεύγη, ώστε να δημιουργηθεί μια νέα πολυνουκλεοτιδική αλυσίδα, δηλαδή ένας νέος ιός.

⭕️ Η σχέση η οποία εντοπίζεται με τον νέο ιό και η πιθανή του μετάλλαξη, αν ήταν φυσική, θα χρειάζονταν χρόνια έως και δεκαετίες για να ολοκληρωθεί (οι φυσικές μεταλλάξεις είναι εν γένει αργές), πόσο μάλλον για να μεταδοθεί από τις νυχτερίδες ή τον παγκολίνο στον άνθρωπο, όπως ειπώθηκε στα μέσα ενημέρωσης (πρόκειται για εικασίες για τις οποίες δεν υφίσταται τεκμηριωμένη εργαστηριακή μελέτη που να τις αποδεικνύει).

⭕️ Αντίθετα, με τις φυσικές μεταλλάξεις οι οποίες αποτελούν μια φυσική χρόνια διεργασία, εάν ένα γενετικό υλικό εκτεθεί σε πολύ υψηλές συχνότητες (> 26 GHz) για πεπερασμένο χρονικό διάστημα ενδέχεται να μεταλλαχθεί βίαια και αδιαβατικά, εντός ημερών ή/και ωρών (εάν το διάστημα είναι εκτεταμένο το γενετικό υλικό απλά θα καταστραφεί).

⭕️ Ακόμα, όταν αναφερόμαστε στο γενετικό υλικό ενός ιού θα πρέπει να γνωρίζουμε μέσω εκτεταμένων ερευνών πώς και κατά πόσο οι υψηλές συχνότητες (> 26GHz) επηρεάζουν το γενετικό υλικού ενός παθογενετικού παράγοντα ο οποίος δεν αναπαράγεται χωρίς ξενιστή (το γενετικό υλικό ενός ιού πολλαπλασιάζεται παράλληλα με το γενετικό υλικό των κυττάρων του ξενιστή του).

⭕️ Ενδέχεται η αλληλουχία των παραπάνω γεγονότων να είναι τυχαία. Ενδέχεται, επίσης, η αλληλουχία των παραπάνω γεγονότων να μην είναι τυχαία. Πρόκειται, επίσης, για μια εικασία για την οποία δεν υφίσταται τεκμηριωμένη εργαστηριακή μελέτη που να την αποδεικνύει.

⭕️ Οι γενετικές αλλοιώσεις στο ανθρώπινο DNA ξεκινούν από την έκθεση στα 1.8 GHz, σύμφωνα με την ακόλουθη μελέτη από το Elsevier (κίτρινη υπογράμμιση σελ.2): https://we.tl/t-b3XMupiFEV

🔖 Συνεχίζω, ωστόσο, γνωρίζοντας τα παραπάνω, να διατηρώ επιφυλάξεις για την πλήρη εφαρμογή της τεχνολογίας 5G και ειδικότερα του τρίτου φάσματος εκπομπής (>26GHz) στην πόλη της Καλαμάτας.

Χειλάς Θ. Παναγιώτης
Δημοτικός Σύμβουλος Καλαμάτας
 Τι σχέση ενδέχεται να έχει η τεχνολογία 5G με τις γενετικές μεταλλάξεις;
To Top