Το δικό μου Σχολείο

Τέλος τα Λατινικά για την Γ’ Λυκείου

Αντικαθίστανται με το μάθημα της Κοινωνιολογίας

Τις μεταρρυθμίσεις για το λύκειο και το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση παρουσιάζει αυτή την ώρα ο υπουργός Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, Κώστας Γαβρόγλου.

Μεταξύ άλλων ο κ. Γαβρόγλου ανακοίνωση ότι καταργείται το μάθημα των Λατινικών από την Γ’ Λυκείου και τις Πανελλήνιες.

Οι αλλαγές θα ισχύσουν από το 2019-2020, δηλαδή για τα παιδιά που πάνε τώρα στην Β’ Λυκείου.

«Το πρόβλημα που έχουμε είναι ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει Γ’ Λυκείου. Στόχος μας να ξανακερδίζει η κοινωνία την Γ Λυκείου», ανέφερε ο υπουργός.

Οι εγκύκλιες σπουδές που έχουν για αντικείμενό τους το σύνολο (ή τον κύκλο) των γνώσεων που πρέπει να κατέχει κάποιος για να μπορέσει να ασχοληθεί με έναν ειδικότερο γνωστικό τομέα στόχος είναι να ολοκληρώνονται στη δευτέρα Λυκείου.

Η Γ’ Λυκείου να αποκτά χαρακτήρα προπαρασκευαστικής τάξης για την εισαγωγή στα ΑΕΙ.

Οι τρεις ομάδες προσανατολισμού γίνονται τέσσερις όπως ανακοίνωσε ο υπουργός. Μία για κάθε επιστημονικό πεδίο.

Μεταξύ άλλων αντικαθίσταται το μάθημα των Λατινικών με το μάθημα της Κοινωνιολογίας.

Το μάθημα Αρχών Οικονομικής Θεωρίας εμπλουτίζεται.

Κάθε ομάδα προσανατολισμού θα περιλαμβάνει μόνο τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν για Πανελλήνιες και Απολυτήριο.

Ταυτόχρονα καταργούνται οι συντελεστές βαρύτητας.

Επίσης θα υπάρχουν τρία υποχρεωτικά μαθήματα.
Νεοελληνική γλώσσα για έξι ώρες, θρησκευτικά για μία ώρα και φυσική αγωγή για δύο ώρες.

Αναλυτικά οι αλλαγές

– Οι εγκύκλιες σπουδές θα ολοκληρώνονται στην Β Λυκείου και η Γ Λυκείου θα είναι προπαρασκευαστική τάξη στην ανωτάτη εκπαίδευση.

– Οι τρεις ομάδες προσανατολισμού γίνονται τέσσερις και σε κάθε μια αντιστοιχεί ένας επιστημονικό πεδίο.

– Τα βασικά μαθήματα κάθε ομάδας θα είναι ίδια με κάθε Ομάδας Προσανατολισμού. Τα Λατινικά καταργούνται στην εξέταση των πανελλαδικών και αντικαθίστανται από την Κοινωνιολογία.

– Η Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Επιστημών διαιρείται σε δυο Ομάδες (Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας)

– Κάθε Ομάδα Προσανατολισμού θα περιλαμβάνει μόνο τα μαθήματα στα οποία οι υποψήφιοι θα εξεταστούν τόσο για το Απολυτήριο όσο και για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι συντελεστές βαρύτητας καταργούνται και όλα τα μαθήματα θα έχουν την ίδια βαρύτητα.

– Για το ημερήσιο Γενικό Λύκειο προβλέπονται τρία μαθήματα Γενικής Παιδείας, Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (6 ώρες), Θρησκευτικά (1 ώρα) και Φυσική Αγωγή (2 ώρες), ενώ για το εσπερινό Γενικό Λύκειο προβλέπονται δυο μαθήματα Γενικής Παιδείας, Νεοελληνική Γλώσσα (6 ώρες) και Θρησκευτικά (1 ώρα).

– Επιπλέον για το ημερήσιο Γενικό Λύκειο προβλέπονται δύο διδακτικές ώρες για ένα μάθημα επιλογής. Στις επιλογές περιλαμβάνονται ειδικά μαθήματα που οι υποψήφιοι πιθανώς θα χρειαστούν για την εισαγωγή τους σε κάποια τμήματα.

– Η ύλη θα αυξηθεί σε κάποια μαθήματα αλλά δεν θα υπάρξει αναλογικά και αύξηση ωρών.

– Για ημερήσιο Γενικό Λύκειο προβλέπονται τρεις ώρες ανά εβδομάδα, μια ώρα για κάθε ένα από τα μαθήματα των Ομάδων Προσανατολισμού κατά τις οποίες κάθε εκπαιδευτικός θα είναι διαθέσιμος για συνεργασία με μαθητές του συζήτηση εργασιών κλπ

Τα βασικότερα σημεία

– Οι βαθμοί των τετραμήνων θα διαμορφώνονται γι όλα τα μαθήματα εκτός Φυσικής Αγωγής από ωριαία διαγωνίσματα και εργασίες όπως σήμερα.
– Οι γραπτές ενδοσχολικές εξετάσεις θα γίνονται στα τέσσερα εξάωρα μαθήματα, τα ίδια στα οποία θ εξετάζονται στην συνέχεια όσοι επιλέξουν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις.
– Τα σχολεία θα χωριστούν ανά Ομάδες ανά Δήμο στις μεγάλες πόλεις και ανά Νομό στην επαρχία. Τα θέμα σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα θα προετοιμάζονται από ομ΄δα διδασκόντων όλων των σχολείων ανά ομάδα και το τελικό διαγώνισμα θα προκύπτει μετά από κλήρωση ομάδας θεμάτων μέσα από ένα μεγαλύτερο πλήθος.
– Ο βαθμός για κάθε γραπτώς εξεταζόμενο μάθημα θα προκύπτει με βαρύτητα 40% για την τελική ενδοσχολική εξέταση και 60% για τον βαθμό των δυο τετραμήνων. Για τα άλλα μαθήματα ο τελικός βαθμός θα προκύπτει κατά 100% από τον βαθμό των δυο τετραμήνων. Ο βαθμός του απολυτηρίου θα προκύπτει από τον μέσο όρο όλων των μαθημάτων που θα διδάσκονται στην Γ Λυκείου.
– Ο βαθμός του απολυτηρίου συμμετέχει στην διαμόρφωση του βαθμού πρόσβασης στα ΑΕΙ για όσους επιλέξουν να δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις
– Θα υπάρχουν «τμήματα ελεύθερης πρόσβασης» στα οποία οι υποψήφιοι θα μπαίνουν μόνο με το απολυτήριο τους (χαμηλής ζήτησης)

Τέλος τα Λατινικά για την Γ’ Λυκείου
To Top