ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το ΔΣ της “ΔΙΟΚΛΗΣ ΑΕ”

ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε. – ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ – ΒΙΟ.ΠΑ. – ΝΕΑ ΕΙΣΟΔΟΣ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ – Τ.Κ. 24100
ΤΗΛ: (27210) 81710, 94059 – FAX: (27210) 27460 –e-mail: dioklisae@gmail.com

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7/2021

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην υπ’ αριθμ. 7/2021 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.

Καλείστε να συμμετάσχετε στην 7η/2021 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε., που θα διεξαχθεί δια περιφοράς, τη Δευτέρα 9 Αυγούστου 2021 και ώρα 13.00΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων:
Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να συμμετάσχετε λόγω κωλύματος, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε έγκαιρα τον αναπληρωτή σας ή τη γραμματέα του Δ.Σ. της ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε. κ. Λίνα Μπρεζεράκου (μία ημέρα πριν) στα τηλέφωνα (27210) 81710, και 94059.

Τα προς συζήτηση θέματα είναι:

1.Έγκριση Οικονομικών καταστάσεων και Εκθέσεως Πεπραγμένων του Δ.Σ. της ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε. της χρήσεως που έληξε την 31/12/2020.

2.Πρόσκληση για Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Αντωνόπουλος Μιχαήλ

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το ΔΣ της “ΔΙΟΚΛΗΣ ΑΕ”
To Top