Χορός

Συνεχίζονται τα σεμινάρια Χορού “Keep Dancing”

19-20 Νοεμβρίου
Βαρβάρα Μπαρδακά

KYS improvisation: Practice into Performance

Μετατρέποντας κάθε «παραπάτημα» σε επόμενη κίνηση θα αναπτύξουμε τη νοητική, συναισθηματική και σωματική μας αντοχή, θα μετατρέψουμε τον εαυτό μας σε μια ανεξάντλητη δημιουργική πηγή και θα επικοινωνήσουμε σε μια κινητική γλώσσα με διαφορετική μορφή για τον καθένα αλλά κοινή λογική για όλους!

Σε συνεργασία με τη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Πληροφορίες/Συμμετοχές:
Τηλ. 2721083086 (καθημερινά 16.00-20.00)
email: dance@kalamatafaris.gr


19-20 November
Barbara Bardaka
KYS improvisation: Practice into Performance

By turning each “stumble” into a next move we will develop our mental, emotional and physical endurance, turn ourselves into an inexhaustible creative source and communicate in a kinetic language, which has a different form for each of us but a common sense for all!

Συνεχίζονται τα σεμινάρια Χορού “Keep Dancing”
To Top