Συνεχίζονται οι εργολαβίες στα χωριά της Αλαγονίας
Yποδομές

Συνεχίζονται οι εργολαβίες στα χωριά της Αλαγονίας

Αποφάσεις για την ανάθεση των εξής νέων εργολαβιών, υπέγραψε χθες ο Δήμαροχος Καλαμάτας, Παναγιώτης Νίκας, με σκοπό την αποκατάσταση στην περιοχή Αλαγονίας των ζημιών από τις έντονες βροχοπτώσεις του φετινού χειμώνα:

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΕΣ ΔΡΟΜΟΙ ΣΕ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΑΛΑΓΟΝΙΑ

Συνεχίζονται οι εργολαβίες στα χωριά της Αλαγονίας

Α) Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία δευτερεύοντος οδικού δικτύου Τοπικών Κοινοτήτων Πηγών και Αλαγονίας, προϋπολογισμού 61.500 ευρώ, που ανετέθη στο Νικόλαο Σορολή με έκπτωση 2%. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Προβλέπεται η ανακατασκευή των κατεστραμμένων δρόμων και η εξυγίανση τους με επιπλέον αμμοχαλικώδη υλικά, όπου απαιτείται, καθώς επίσης και η κατασκευή τεχνικών έργων, όπως λιθορριπές προστασίας πρανών, τσιμεντοστρώσεις, τοιχία αντιστήριξης, επενδεδυμένες τάφροι κ.λπ. Συγκεκριμένα θα γίνουν οι εξής εργασίες:

1. Από Πηγές προς Αλαγονία μέσω Αγ. Αποστόλων – Βρύσης Παπαδέα: καθαίρεση ασφαλτοτάπητα, νέα τσιμεντόστρωση, κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου με κούτελο και οπλισμό
2. Μετά από Αγ. Τριάδα ~ 500μ πριν από ταβέρνα Μαυρίκη: άρση καταπτώσεων, κατασκευή λιθορριπής
3. Μνημείο πεσόντων – στάβλος Ζαχαράκη: αποκατάσταση τρύπας με σκυρόδεμα
4. Μετά το Μαχαλά προς Νέδουσα (1ο σημείο): κατασκευή λιθορριπής και επενδεδυμένες τάφροι
5. Μετά το Μαχαλά προς Νέδουσα (2ο σημείο): καθαίρεση ασφαλτοτάπητα, τσιμεντόστρωση & επενδ. τάφροι
6. Μετά το Μαχαλά προς Νέδουσα (3ο σημείο): κατασκευή λιθορριπής, καθαρισμός τάφρων, φρεατίων
7. Από διασταύρωση Άνω Μεριάς προς κατηφόρα για πλατεία Αλαγονίας: κατασκευή λιθόδμητου τοίχου
8. Αγ. Νικόλαος – Πίσω Ρούγα: κατασκευή οπλισμένης πλάκας από σκυρόδεμα
9. Γήπεδο «Δημάκειο»: μπαζώματα και τσιμεντόστρωση – κατασκευή επενδ. τάφρου με κούτελο
10. Δρόμος προς Αγροκήπιο : καθαρισμός επενδ. τάφρων και κατασκευή νέων

ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΚΑΡΒΕΛΙ ΚΑΙ ΛΑΔΑ

Συνεχίζονται οι εργολαβίες στα χωριά της Αλαγονίας

Συνεχίζονται οι εργολαβίες στα χωριά της Αλαγονίας

Β) Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία δρόμου Καρβέλι – Λαδά – εθνική οδός Καλαμάτας – Σπάρτης, προϋπολογισμού 89.500 ευρώ, που ανετέθη στην εταιρεία Αφοί Παναγιωτόπουλοι ΟΕ με έκπτωση 3%. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Προβλέπεται, η ανακατασκευή των κατεστραμμένων δρόμων και η εξυγίανση τους με επιπλέον αμμοχαλικώδη υλικά, όπου απαιτείται, καθώς επίσης και η κατασκευή τεχνικών έργων όπως λιθορριπές προστασίας πρανών, τσιμεντοστρώσεις, τοιχία αντιστήριξης, επενδεδυμένες τάφροι, κ.λπ.

Συγκεκριμένα, θα γίνουν οι εξής εργασίες :

1. Είσοδος Καρβελίου – κάτω από οικία Αλειφέρη: ανακατασκευή λιθοδομής, κατασκευή τοιχίου 30μ. στη βάση πρανούς
2. Έξοδος Καρβελίου – πριν από οικία Ίσσαρη: κατασκευή λιθορριπής, τσιμεντόστρωση, επενδεδυμένη τάφρος
3. Εξοδος Λαδά – ιδιοκτησία Παρθένιου Ιωάννη: κατασκευή λιθορριπής, τσιμεντόστρωση
4. Θέση Πλάτανος – Άγιος Παντελεήμονας – εθνική οδός
1η επέμβαση: κατασκευή λιθορριπής και τσιμεντόστρωση
2η επέμβαση: καθαιρέσεις – αναμοχλεύσεις, επίχωση με Ε4 και διάστρωση με αμμοχαλικώδη υλικά
3η επέμβαση: κατασκευή λιθορριπής, διάστρωση με αμμοχαλικώδη υλικά, τσιμεντόστρωση και κατασκευή τοιχίου 35 μ.
4η επέμβαση: κατασκευή λιθορριπής, διάστρωση με αμμοχαλικώδη υλικά, τσιμεντόστρωση.
Επίσης, θα γίνουν σε διάφορα σημεία άρσεις καταπτώσεων και καθαρισμοί – κατασκευές επενδεδυμένων τάφρων.

ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΚΑΛΑ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΜΑΧΑΛΑ ΚΑΙ ΝΕΔΟΥΣΑ

Συνεχίζονται οι εργολαβίες στα χωριά της Αλαγονίας

Επισημαίνεται ότι, στο πλαίσιο άλλης ανατεθείσας εργολαβίας, έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η αποκατάσταση του δρόμου από την Αλαγονία προς τον οικισμό Μαχαλάς, ενώ έχουν ξεκινήσει αντίστοιχες εργασίες από Μαχαλά προς Νέδουσα.

Συνεχίζονται οι εργολαβίες στα χωριά της Αλαγονίας
To Top