ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συνεχίζεται η απομάκρυνση εγκαταλειμμένων οχημάτων από την πόλη της Καλαμάτας

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΑ ΠΑΡΑΤΗΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΡΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Συνεχίζεται καθημερινά και σταδιακά η διαδικασία για την απόσυρση κι άλλων εγκαταλειμμένων οχημάτων από τους δρόμους και τις γειτονιές της πόλης. Συγκεκριμένα σήμερα έγινε απομάκρυνση οχήματος από την οδό Σταδίου, ενώ όπως ενημερωθήκαμε από το αρμόδιο τμήμα, έχουν κολληθεί 89 κίτρινα προειδοποιητικά σήματα, που αναγράφουν την ημερομηνία που έγινε η πράξη για να μετρά το διάστημα - διορία των 45 ημερών, ενώ ήδη έχουν απομακρυνθεί 26 οχήματα. Επίσης 50 οχήματα έχουν μετακινηθεί από τους ιδιοκτήτες τους. Προβληματισμός υπάρχει και από την ύπαρξη οχημάτων σε επικίνδυνα σημεία οδήγησης, κυρίως πάνω σε στροφές ή ακόμα και σε δημοτικές θέσεις πάρκινγκ.
Οι έλεγχοι και η καταγραφή τις επόμενες εβδομάδες θα γίνουν με εντατικότερο ρυθμό, αφού λόγω της μη πληρωμής των τελών κυκλοφορίας, το πρόβλημα μεγαλώνει, καθώς αυξάνονται τα αυτοκίνητα που ακινητοποιούνται...

2

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο Δήμος Καλαμάτας έχει απομακρύνει περισσότερα από 170 εγκαταλελειμμένα οχήματα από το 2019, από διάφορα σημεία της πόλης. Το 2019 απομακρύνθηκαν 35 οχήματα, το 2020 69, το 2021 22, το 2022 21 και τα υπόλοιπα την χρονιά που διανύουμε.

3

Τα εγκαταλελειμμένα οχήματα είναι αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Οχημάτων και Απορριμμάτων και όχι της Δημοτικής Αστυνομίας, κι όπως αναφέρει ο Δήμος Καλαμάτας στο ενημερωτικό του:

Γιατί να ανακυκλώσω;

Επειδή μέσω της ανακύκλωσης αυτοκινήτων συμβάλω:
…στην εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας,
…στον περιορισμό απελευθέρωσης επιβλαβών ουσιών για τον άνθρωπο και το περιβάλλον,
…στη διατήρηση της καθαριότητας της πόλης και
…στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Γιατί να μην αφήσω το αυτοκίνητο μου ακινητοποιημένο στο δρόμο;

Ένα εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο αποτελεί εστία περιβαλλοντικής ρύπανσης, κυκλοφορικής όχλησης και εμποδίζει τον σωστό καθαρισμό του δρόμου. Για το λόγο αυτό η απόσυρση ενός ακινητοποιημένου οχήματος είναι υποχρεωτική για τον ιδιοκτήτη και δεν είναι εφικτή η αποταξινομήση (παράδοση πινακίδων) χωρίς το πιστοποιητικό καταστροφής.

Πού και πώς μπορώ να ανακυκλώσω το παλιό μου αυτοκίνητο;

Για την ανακύκλωση του αυτοκινήτου μου αρκεί να το μεταφέρω σε οποιοδήποτε από τα εγκεκριμένα κέντρα Εναλλακτικής Διαχείρισης που φέρουν την πινακίδα και το σήμα της ΕΔΟΕ. Η διαδικασία γίνεται δωρεάν εκτός αν απαιτείται η μεταφορά του από άλλο όχημα, το κόστος της οποίας επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το κόστος μεταφοράς του είναι μικρότερο από το κόστος των τελών κυκλοφορίας για ένα έτος.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Τμήμα Ανακύκλωσης του Δήμου Καλαμάτας τηλ: 27213 60854 ή επισκεφθείτε την ηλεκτρονική σελίδα της Εταιρίας Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος (ΕΔΟΕ) www.edoe.gr.

Οποιεσδήποτε ρυθμίσεις δια νόμων, κανονιστικών πράξεων κ.λ.π. που επιβάλλουν δεσμεύσεις και υποχρεώσεις, αυστηρότερες του παρόντος υπερισχύουν του παρόντος.

Συνεχίζεται η απομάκρυνση εγκαταλειμμένων οχημάτων από την πόλη της Καλαμάτας

Δημοφιλέστερα

To Top