Υγεία

Συνάντηση Σωματείου Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ Μεσσηνίας με Αλειφέρη-Τα αιτήματά τους

Τι αναφέρει το Σωματείο Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ Μεσσηνίας

Το νεοεκλεγέν ΔΣ  του Σωματείου Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ Μεσσηνίας συναντήθηκε με την διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας κ. Ελένη Αλειφέρη  και έθεσε τα ακόλουθα ζητήματα:

  1. Μαζικές προσλήψεις ιατρικού προσωπικού έτσι ώστε να καλυφθούν τα σημαντικά κενά σε όλες σχεδόν τις κλινικές και τα εργαστήρια του Νοσοκομείου. Επιτάχυνση των διαδικασιών κρίσης ιατρών ΕΣΥ.
  2. Ενίσχυση της μονάδας και της κλινικής COVID με πνευμονολόγους οι οποίοι στην συνέχεια θα στελεχώσουν την Πνευμονολογική Κλινική που θα πρέπει να δημιουργηθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας .
  3. Μονιμοποίηση όλων των υπηρετούντων επικουρικών ιατρών
  4. Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών (πχ γενικών ιατρών) για την κάλυψη του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών για την μείωση του χρόνου αναμονής σε αυτό.
  5. Μεταφορά του Εμβολιαστικού Κέντρου εκτός Νοσοκομείου και αποκατάσταση της λειτουργίας των Τακτικών Ιατρείων.
  6. Βελτίωση των συνθηκών εφημέρευσης του ιατρικού προσωπικού.
  7. Αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας σε Νοσοκομείο περιφερειακής εμβέλειας με ανάλογη ενίσχυση όλων των τμημάτων του.
  8. Να θεσπιστεί ένα έτος υποχρεωτικής ειδίκευσης των ιατρών στα περιφερειακά νοσοκομεία έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο έλλειψης ειδικευόμενων ιατρών σε αυτά.

Το ΔΣ του Σωματείου Ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ Μεσσηνίας θα συνεχίσει τις επαφές του με φορείς του τόπου με σκοπό την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                           Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΜΑΛΛΙΟΥ                                                          ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΚΑΡΗΣ

Συνάντηση Σωματείου Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ Μεσσηνίας με Αλειφέρη-Τα αιτήματά τους
To Top