ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συνάντηση Μάκαρη με Ένωση Συλλόγων Γονέων Καλαμάτας-Προτείνουν ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων και πλατφόρμα καταγραφής προβλημάτων

Ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής των προβλημάτων των σχολείων και άμεσης παρέμβασης του Δήμου

Τι αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο επικεφαλής της παράταξης “Ανοιχτός Δήμος-Ενεργοί πολίτες”, Μανώλης Μάκαρης

“Κατά την διάρκεια της συζήτησης ετέθησαν τα κάτωθι θέματα:

1. Ο δήμος Καλαμάτας οφείλει να θέσει σε πρώτη προτεραιότητα τις σχολικές υποδομές. Συγκεκριμένα θα πρέπει να γίνει συνολικός εκσυγχρονισμός των σχολικών μονάδων ή κατασκευή νέων σε περίπτωση που τα προβλήματα είναι δυσεπίλυτα (πχ Πολυκλαδικό). Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια και την υγιεινή των σχολικών εγκαταστάσεων . Θα πρέπει να υπάρξει μια συνεχιζόμενη καταγραφή των προβλημάτων συντήρησης με την δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας η οποία θα ενημερώνεται από τον αντίστοιχο σύλλογο διδασκόντων και τον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων. Ο δήμος οφείλει να παρεμβαίνει άμεσα στην αντιμετώπιση των προβλημάτων.

2. Προτάθηκε η συνεργασία με την ιατρική κοινότητα για την διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων για σημαντικά θέματα πχ αγωγή υγείας , διατροφή, προαγωνιστικός καρδιολογικός έλεγχος, πρόγραμμα πρόληψης καπνίσματος κλπ.

3.Στο πλαίσιο της ένταξης της Καλαμάτας στις 100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις θα πρέπει να υπάρξει πρόταση ενεργειακής αξιοποίησης των σχολικών κτιρίων προς όφελος των αντίστοιχων σχολικών μονάδων”.

Συνάντηση Μάκαρη με Ένωση Συλλόγων Γονέων Καλαμάτας-Προτείνουν ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων και πλατφόρμα καταγραφής προβλημάτων
To Top