ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Αμυρά – Λαμπρόπουλου με επίκεντρο τα δασικά θέματα

Συνάντηση στο Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος είχε ο Βουλευτής Μεσσηνίας Γιάννης Λαμπρόπουλος με τον αρμόδιο για τα Δασικά Υφυπουργό κ. Γιώργο Αμυρά. Τα θέματα που συζητήθηκαν είναι:
• Για τις ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ (ΕΠΕΑ).
• Για τα αιτήματα εξαγοράς και εγκρίσεων επεμβάσεων του άρθρου 47 Ν.998/79.
• Για τα αιτήματα Αναγνώρισης Δασωθέντων Αγρών του άρθρου 67 Ν.998/79.
• Για την έκδοση οριστικών παραχωρητηρίων.
• Για τις άρσεις αναδασώσεων και τις εκτάσεις, που στο δασικό χάρτη εμφανίζονται με κωδικό φυτοκάλυψης ΑΑ/ΑΝ.
• Για τις αποφάσεις των ΕΠΕΑ, οι οποίες εκδόθηκαν κατόπιν εξέτασης των αντιρρήσεων το έτος 2019 και δεν έχουν περαστεί στους αναμορφωμένους δασικούς χάρτες.
• Για την καθυστέρηση μεταφοράς των Δασικών Υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος.
• Για τις προσλήψεις δασολόγων-δασοπόνων και Διοικητικών Υπαλλήλων μέσω προγράμματος από ΟΑΕΔ, καθώς και για το επίδομα του προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών.
Ευχαρίστησα τον Υφυπουργό κ. Γιώργο Αμυρά για το έργο του, την προσπάθειά του και την άριστη συνεργασία μας, αναφέρει ο κ Λαμπρόπουλος.

Επισυνάπτεται η γραπτή απάντηση του Υφυπουργού κ. Αμυρά.

«Αγαπητέ Βουλευτά μου,

Σε συνέχεια της συνάντησής μας στο γραφείο μου, σου επισυνάπτω ενημερωτικό σημείωμα με τις απαντήσεις στα ερωτήματα που έθεσες. Παραμένω στη διάθεσή σου για κάθε γόνιμη συνεργασία.

Με τιμή,

Γιώργος Αμυράς,
Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
• ΔΑ – Εξαγορές
 Αναμένεται οικονομοτεχνική μελέτη, βάσει της οποίας θα γίνει νομοθετική επίλυση. Η ρύθμιση θα λαμβάνει υπόψιν και θα τεκμηριώνει το δημόσιο συμφέρον ακολουθώντας πλήρως τις αποφάσεις του Σ.τ.Ε.
• ΑΔ – Δασωμένοι Αγροί, αρ. 67 ν.998/1979
 Αναμένεται νομοθετική ρύθμιση σύμφωνα με την οποία οι δασωμένοι αγροί θα αποδίδονται στους ιδιοκτήτες τους για καλλιέργεια και υπό προϋποθέσεις σε ελεύθερη χρήση. Σημείο αναφοράς είναι οι αεροφωτογραφίες του 1945. Στόχος μας είναι η επιστροφή της γης σε παραγωγική διαδικασία.
• ΑΑ/ΑΝ – καθυστερήσεις
 Έχουν δοθεί οδηγίες προς στις Δασικές Υπηρεσίες σχετικά με την ανάκληση αποφάσεων κήρυξης ως αναδασωτέων, εκτάσεων που δεν υπάγονται στις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
• Ενημέρωση δασικών χαρτών με αποφάσεις ΕΠΕΑ
 Προβλέπεται να γίνει πριν από την ολική κύρωση του δασικού χάρτη.
 Ωστόσο, είναι δυνατή η μεταβίβαση ακινήτων μετά την ανάρτηση της απόφασης της ΕΠΕΑ στο Διαύγεια.
• Μεταφορά δασικών υπηρεσιών στο ΥΠΕΝ
 Η διαδικασία της κάθετης υπαγωγής των δασικών υπηρεσιών στο ΥΠΕΝ βρίσκεται σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί σύντομα.
• Προσλήψεις μέσω κοινωφελούς προγράμματος ΟΑΕΔ
 Αναμένεται πρόσκληση από τον ΟΑΕΔ για πρόσληψη 700 ατόμων στη δασική υπηρεσία (δασολόγων, δασοπόνων και διοικητικών) στα πλαίσια κοινωφελούς προγράμματος διάρκειας 8 μηνών.
• Προσλήψεις μονίμου προσωπικού στη Δασική Υπηρεσία
 Έχουν ανακοινωθεί 300 θέσεις μονίμων υπαλλήλων (δασολόγοι και δασοπόνοι) από το Υπουργείο Εσωτερικών.
 Αναμένεται προκήρυξη από τον ΑΣΕΠ εντός του 2022.

Συνάντηση Αμυρά – Λαμπρόπουλου με επίκεντρο τα δασικά θέματα
To Top