ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Συναγερμός για παγετό λόγω της επικείμενης κακοκαιρίας: Σύσκεψη για προστασία στις καλλιέργειες πατάτας σε Μπουρνιά και Μεσσήνη

Σύσκεψη για την προστασία από τον παγετό που αναμένεται τις επόμενες ημέρες, έγινε σήμερα στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας. Αποφασίστηκε η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την αποτροπή τυχών αρνητικών γεγονότων και με στόχο την επάρκεια νερού από το φράγμα του Αρι, με κατάλληλη ρύθμιση των θυρών, ώστε μέσω διωρύγων να διοχετευθούν στην περιοχή Μεσσήνης και Μπουρνιά σε υφιστάμενες καλλιέργειες. Ι

διαίτερα για την ευρύτερη περιοχή του Μπουρνιά λήφθηκε μέριμνα να ενισχύεται το νερό της ορθογωνικής διώρυγας, μέσω κατάλληλης υποδομής (αντλιοστάσιο) όποτε κρίνεται απαραίτητο. Στη σύσκεψη συμμετείχαν υπηρεσιακά στελέχη της ΔΑΟΚ Μεσσηνίας και της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΠΕ Μεσσηνίας.

Συναγερμός για παγετό λόγω της επικείμενης κακοκαιρίας: Σύσκεψη για προστασία στις καλλιέργειες πατάτας σε Μπουρνιά και Μεσσήνη
To Top