Σύμβαση για τη συντήρηση στις παιδικές χαρές του Δήμου Καλαμάτας
Yποδομές

Σύμβαση για τη συντήρηση στις παιδικές χαρές του Δήμου Καλαμάτας

Σύμβαση για τη συντήρηση στις παιδικές χαρές του Δήμου Καλαμάτας υπέγραψαν σήμερα ο Δήμαρχος Καλαμάτας, Παναγιώτης Νίκας και ο νόμιμος εκπρόσωπος του αναδόχου. Ανάδοχος είναι, κατόπιν διαγωνισμού, η εταιρεία Βορβίλας Κωνσταντίνος και Σία ΟΕ, το δε ύψος της σύμβασης ανέρχεται σε 44.110,52 ευρώ με το ΦΠΑ (προϋπολογισμός μελέτης: 44.999,60 ευρώ με το ΦΠΑ) και η χρηματοδότηση προέρχεται από Δημοτικούς Πόρους. Όπως επισημαίνεται από τον Δήμο Καλαμάτας, η συντήρηση αφορά στους τομείς της κηποτεχνίας και της συντήρησης των οργάνων και η σύμβαση έχει ισχύ ενός έτους.

Σύμβαση για τη συντήρηση στις παιδικές χαρές του Δήμου Καλαμάτας
To Top