ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στρατηγάκος: Θα διευρευνήσουμε άμεσα το μέγεθος του προβλήματος της ανομβρίας

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, κ. Ηλίας Στρατηγάκος, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων σχετικά με τις επιπτώσεις της ξηρασίας στην ελαιοκαλλιέργεια της Περιφέρειας Πελοποννήσου, δήλωσε:

O Ηλίας Στρατηγάκος

Στην 18η τακτική συνεδρίασή του (16-10-2017), το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου με εξουσιοδότησε να αναλάβω την πρωτοβουλία – δέσμευση για να διερευνηθεί το μέγεθος της δυσμενούς επίδρασης στην ελαιοπαραγωγή της παρατεταμένης ανομβρίας, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες οι οποίες επικράτησαν το καλοκαίρι και συνεχίζονται τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Λαμβανομένου υπόψη της σημασίας της ελαιοκαλλιέργειας στην Περιφέρειά μας και στα πλαίσια αυτά, άμεσα θα πραγματοποιηθούν συσκέψεις με τις κατά τόπους ΔΑΟΚ, τους φορείς και τους εκπροσώπους των παραγωγών, τους Δήμους κλπ, προκειμένου να καταγραφεί το μέγεθος της ζημιάς και τα γεωγραφικά όρια, τόσο για τις βρώσιμες ελιές, όσο και για τις ελαιοποιήσιμες.
Σε κάθε περίπτωση θα προταθούν λύσεις και θα πρέπει να κινητοποιηθούν ασφαλιστικοί φορείς, ΕΛΓΑ, ΠΣΕΑ και Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Απαραίτητο θεωρώ την μελέτη, διερεύνηση και στήριξη των πληγέντων από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν την κλιματική αλλαγή. Φαίνεται ότι οι συνέπειες της ξηρασίας – ανομβρίας στην Νότια Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης και της Περιφέρειάς μας, θα είναι σοβαρές, γι’ αυτό δίκαια οι αγρότες μας ανησυχούν για το μέλλον τους.
Επί του παρόντος, εάν το φαινόμενο συνεχιστεί, η παραγωγή ελαιόλαδου και βρώσιμων ελιών θα πληγεί σοβαρά ποσοτικά και επιπλέον ποιοτικά για τις βρώσιμες ελιές. Δυσμενείς επιπτώσεις θα προκύψουν και για τους καταναλωτές των αναφερόμενων προϊόντων.
Τα πορίσματα και οι προτάσεις θα αξιοποιηθούν από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και θα συζητηθούν στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
Γνώμονάς μας, τόσο η ανακούφιση των πληγέντων, όσο και το συμφέρον των αγροτών μας, με την λήψη μέτρων μεσομακροπρόθεσμων όπου είναι δυνατόν και επιβάλλεται, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.

Στρατηγάκος: Θα διευρευνήσουμε άμεσα το μέγεθος του προβλήματος της ανομβρίας
To Top