ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στο πλευρό των Εργαστηριακών Γιατρών το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας-Ομόφωνο ψήφισμα

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, κατά τη συνεδρίασή του στις 3 Ιουλίου 2024, ενέκρινε ομόφωνα το παρακάτω ψήφισμα:

«Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας εκφράζει την ανησυχία του για τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας προς ασφαλισμένους συμπολίτες μας, λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων των εργαστηριακών ιατρών που αγωνίζονται για την εξασφάλιση της βιωσιμότητά τους, διεκδικώντας τα εξής:

  • Καθιέρωση ορίου (κεντρικό πλαφόν) στο ύψος του Clawback έως 5%, πέραν του οποίου την ευθύνη θα αναλάβει το Κράτος, με σημαντική αύξηση του προϋπολογισμού για τη διάγνωση.
  • Λήψη μέτρων για την ορθή, ορθολογική και με επιστημονικά κριτήρια εφαρμογή κανόνων συνταγογράφησης, εκτέλεσης και ελέγχου.
  • Παραγραφή τεχνητού χρέους που έχει δημιουργηθεί μέχρι σήμερα.
  • Σύναψη συλλογικών συμβάσεων με τον ΕΟΠΥΥ για τους εργαστηριακούς ιατρούς.
  • Μαζικές προσλήψεις σε Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας καλεί το Υπουργείο Υγείας να εξετάσει τις λύσεις που προτείνουν οι Εργαστηριακοί Ιατροί προωθώντας άμεσα μια δικαιότερη νομοθετική ρύθμιση για τη λειτουργία τους».

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη συνεδρίαση του Δ.Σ., πέραν του Δημάρχου και μελών του Σώματος, παραβρέθηκαν και τοποθετήθηκαν επί τους θέματος ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας Δημήτρης Τζωρτζίνης και η Πρόεδρος της προσωρινής διοίκησης του Συνδέσμου Εργαστηριακών Ιατρών Μεσσηνίας Λευκή Χωραΐτη.

To Top