ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο ΕΣΠΑ η επισκευή του κινηματογράφου “Ηλέκτρα”

1.372.680 € ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ ΣΕ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ Ευγενία Φωτονιάτα, με απόφασή της, ενέταξε την Πράξη «Επισκευή κτηρίου πρώην Κινηματογράφου Ηλέκτρα για επανάχρησή του ως Πολιτιστικού Πολυχώρου (κινηματογράφου, πινακοθήκης κ.λπ.)» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» του ΕΣΠΑ, στον Άξονα Προτεραιότητας 03 Ανάπτυξη Μηχανισμών Στήριξης της Επιχειρηματικότητας με τίτλο:“Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας”

Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 1.372.680 € και ο Δήμος Καλαμάτας δε θα επιβαρυνθεί για την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου έργου, καθώς η χρηματοδότηση αφορά στο 100% του ποσού.

Στο πλαίσιο του φυσικού αντικειμένου της Πράξης προβλέπονται τα εξής:
«Το κτήριο του κινηματογράφου “ΗΛΕΚΤΡΑ” αποτελεί ένα συγκρότημα κτηρίων, τα οποία έχουν κατασκευασθεί σε διαφορετικούς χρόνους και ενοποιήθηκαν τη δεκαετία του 1960 με συνολική επιφάνεια 1.505,32 τ.μ.

ΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ

Οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν στο κτήριο αφορούν στα
εξής:

Στο μονόροφο : • Αντικατάσταση των φύλλων λαμαρίνας με τα οποία έχει γίνει επιστέγαση για την θερμομόνωση. • Αύξηση του
πάχους των δύο τοίχων από οπτοπλινθοδομή με την κατασκευή ενός δρομικού τοίχου σε επαφή με τους υπάρχοντες. • Αποτοίχιση των
επιχρισμάτων του τοίχου από λιθοδομή και κατασκευή οπλισμένου επιχρίσματος στην εσωτερική παρειά του.
Στο διώροφο: • Κατασκευή μανδύα 10 cm από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα στο ισόγειο και τον Α΄ όροφο • Αντικατάσταση του σκελετού επικεράμωσης με νέο από πριστή ξυλεία • Ανακεράμωση • Ενίσχυση του σκελετού του πατώματος με μεταλλικές δοκούς
Στην αίθουσα προβολής • Καθαίρεση της επιστέγασης και όλων των περιττών υλικών που υπάρχουν στον χώρο κάτω από την επιστέγαση και επάνω από την ψευδοροφή (καλώδια, σωληνώσεις, ξύλινοι διάδρομοι κ.λπ.) • Τοποθέτηση βλήτρων επί του περιμετρικού διαζώματος της τοιχοποιΐας • Κατασκευή νέου διαζώματος με ειδική μέριμνα για την στερέωση σε αυτό • Κατασκευή και τοποθέτηση νέων ζευκτών • Κατασκευή και στερέωση στο κάτω πέλμα των τεγίδων ελαφρού σκελετού από γαλβανισμένα στραντζαριστά πηχάκια 20/40 [mm] για την στερέωση των πλακών πετροβάμβακα • Τοποθέτηση επιστέγασης με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης.

Επίσης, στις παρεμβάσεις ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων περιλαμβάνεται ο εξοπλισμός και οι υποδομές για κινηματογραφικές προβολές, υποστήριξη θεατρικών και μουσικών παραστάσεων και οι απαραίτητες κτηριακές ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Η υποδομή των θεατρικών, μουσικών και λοιπών καλλιτεχνικών εκδηλώσεων περιλαμβάνει τις απαραίτητες καλωδιώσεις σε ήχο και φωτισμό. Οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν κλιματισμό (θέρμανση – ψύξη με ταυτόχρονο αερισμό), ηλεκτρικές εγκαταστάσεις φωτισμού με LED, αλλά και κλασικό φωτισμό ρυθμιζόμενης έντασης, σύστημα πυροπροστασίας με αντλητικό συγκρότημα και διάταξη απομόνωσης σκηνής από την αίθουσα θεατών με πυροκουρτίνα».

KINHMATOΓΡΑΦΟΣ 500 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Υπενθυμίζεται πως οι νέες βασικές χρήσεις που προτείνονται για τον κινηματογράφο «Ηλέκτρα» είναι αξιοποίηση του 70% περίπου της ωφέλιμης επιφάνειας του κτηρίου για τη λειτουργία κινηματογράφου 500 θέσεων από ιδιώτη, ο οποίος θα προκύψει μέσα από διαγωνιστική διαδικασία και η αξιοποίηση του 30% περίπου της επιφάνειας του κτηρίου για τη λειτουργία παραρτήματος της Δημοτικής Πινακοθήκης στον πρώτο όροφο.

ΠΩΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Ο ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ “ΗΛΕΚΤΡΑ”

Σημειώνεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη χρήση του κτηρίου ως εξής:
(i) τη μίσθωση αυτού για 4 ημέρες / εβδομάδα επί τουλάχιστον 8 μήνες / έτος για τη λειτουργία της αίθουσας ως κινηματογράφου, ενώ τις υπόλοιπες ημέρες θα το χρησιμοποιεί ο Δήμος και
(ii) τη στέγαση σε χώρο του κτηρίου της Δημοτικής Πινακοθήκης και λειτουργία αυτής επί 5 ημέρες / εβδομάδα επί 12 μήνες / έτος. Ο χώρος αυτός είναι εμβαδού περίπου 200 τετραγωνικών μέτρων και προορίζεται για εκθεσιακός χώρος του παραρτήματος της Δημοτικής Πινακοθήκης, μεγάλο μέρος των έργων της οποίας δεν εκτίθεται σήμερα λόγω ελλείψεως χώρου.

1962: Ο κινηματογράφος “Ηλέκτρα” κάνει πρεμιέρα με την ομώνυμη ταινία “Ηλέκτρα” του Μιχάλη Κακογιάννη (Φωτό:ΓΑΚ/Μεσσηνίας)

Ο ιστορικός κινηματογράφος “Ηλέκτρα” κατασκευάστηκε αρχές της δεκαετίας του ’60, από τον διεθνούς φήμης αρχιτέκτονα Αλέξανδρο Τομπάζη, και είχε θεωρηθεί πρωτοποριακό τεχνικό έργο για την εποχή του. Πλέον μέσω ΕΣΠΑ θα ανακατασκευαστεί και θα επαναχρησιμοποιηθεί ως Πολυχώρος Πολιτισμού (Κινηματογράφος και Πινακοθήκη).

Στο ΕΣΠΑ η επισκευή του κινηματογράφου “Ηλέκτρα”
To Top