ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στηρίζει τους 62 συμβασιούχους του Νοσοκομείου ο Δήμος και ζητά από την Κυβέρνηση προσωπικό και για τα Δικαστήρια Καλαμάτας

Oμόφωνα ψηφίσματα για συμβασιούχους Νοσοκομείου και ενίσχυση με δικαστές και υπαλλήλους των Δικαστηρίων Καλαμάτας

Το Δ.Σ. Καλαμάτας κατά την 7η/2022 συνεδρίασή του έκανε ομόφωνα αποδεκτά τα ακόλουθα δύο ψηφίσματα:

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας στη συνεδρίασή του τη Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2022,  αφού έλαβε υπόψη του την προσφορά των εργαζομένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στη σίτιση, καθαριότητα και φύλαξη του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας, των οποίων η σύμβαση λήγει στις 31/3/2022.

Ψηφίζει ομόφωνα

  • Συμπαρίσταται  στο δίκαιο αγώνα για εργασία των 62 συμβασιούχων ορισμένου χρόνου σίτισης, καθαριότητας και φύλαξης του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας.
  • Καλεί το Υπουργείο Υγείας:
  1. Να μετατρέψει τις συμβάσεις τους σε αορίστου χρόνου, ως ελάχιστη ηθική ανταμοιβή για τις υπηρεσίες που πρόσφεραν στην δύσκολη περίοδο της πανδημίας, δεδομένου ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Νοσοκομείου.
  2. Να μην προχωρήσει σε ανάθεση των συγκεκριμένων υπηρεσιών σε εργολαβικές εταιρείες οι οποίες θα επιβαρύνουν το κόστος σε βάρος του Δημοσίου  και θα οδηγήσουν στην ανεργία εργαζόμενους με σημαντική προϋπηρεσία και προσφορά.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, κατά τη συνεδρίασή του στις 28 Μαρτίου  2022 και έχοντας υπόψη:

1) το με αρ. πρωτ. 3/23-03-2022 αίτημα του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Καλαμάτας

2) τη μεγάλη σημασία των Δικαστικών Υπηρεσιών της Καλαμάτας για τη Μεσσηνία αλλά και πέραν αυτής, καθώς στην Καλαμάτα εδρεύουν Εφετείο και Εισαγγελία Εφετών, που εξυπηρετούν πολλές δεκάδες χιλιάδες πολιτών στη Μεσσηνία και τμήμα της Λακωνίας

3) τη μεγάλη πλειονότητα των υπηρετούντων στην Καλαμάτα δικαστικών υπαλλήλων που βρίσκεται κοντά στη συνταξιοδότηση, τη μη αναπλήρωση όσων ήδη συνταξιοδοτήθηκαν αλλά και το γεγονός ότι κατά το 2021 υπήρξαν πολλές αποχωρήσεις

4) τις σοβαρές δυσχέρειες και καθυστερήσεις που προκύπτουν στην απονομή της Δικαιοσύνης και την εξυπηρέτηση των πολιτών

Ζητεί από την Κυβέρνηση:

1. την ενίσχυση των Δικαστικών Υπηρεσιών Καλαμάτας με δικαστές και εισαγγελείς, καθώς και την κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων, λόγω του μεγάλου αριθμού υποθέσεων, τις οποίες τα Δικαστήρια και οι Εισαγγελίες της Καλαμάτας χειρίζονται κάθε χρόνο

2. Ζητεί, ειδικότερα, από την Κυβέρνηση την άμεση ενίσχυση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Καλαμάτας και την πλήρωση όλων των κενών οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων στη συγκεκριμένη Υπηρεσία με επιλαχόντες των προκηρύξεων του ΑΣΕΠ έτους 2017, οι πίνακες των οποίων είναι ενεργοί, δεδομένου ότι εξαιτίας μαζικής συνταξιοδότησης υπαλλήλων η Εισαγγελία αυτή λειτουργεί με μεγάλη δυσχέρεια.

Στηρίζει τους 62 συμβασιούχους του Νοσοκομείου ο Δήμος και ζητά από την Κυβέρνηση προσωπικό και για τα Δικαστήρια Καλαμάτας
To Top