ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το ΣτΕ επικύρωσε το σύμφωνο συμβίωσης ομοφύλων

Πέρασε τις... εξετάσεις συνταγματικότητας του Συμβουλίου της Επικρατείας η επέκταση του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης και στα ομόφυλα ζευγάρια.

Σύμφωνα με την με την αυξημένη, 7μελή σύνθεση του Γ΄ Τμήματος του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου «το σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης μεταξύ των ομόφυλων ζευγαριών δεν ανταγωνίζεται το θεσμό του γάμου και δεν θίγει με οποιονδήποτε τρόπο την δια του γάμου ιδρυόμενη και συνταγματικώς προστατευόμενη οικογένεια».

Με πυρήνα του σκεπτικού τους οι σύμβουλοι Επικρατείας ότι η επέκταση του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης και στα ομόφυλα ζευγάρια είναι συνταγματική, σύμφωνη με την νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απέρριψε τις προσφυγές που είχαν κατατεθεί ζητώντας την ακύρωσή της από Μητροπόλεις, πολίτες, μοναχούς και δικηγόρους.

Στην προσφυγές που είχαν καταθέσει μεταξύ άλλων οι Ιερές Μητροπόλεις Πειραιώς, Κυθήρων και Γόρτυνος, καθώς και οι Μητροπολίτες αυτών και η Εστία Πατερικών Μελετών-Μη κυβερνητική οργάνωση υποστήριζαν ότι το νέο νομοθετικό πλαίσιο προσβάλλει τα κρατούντα στην Ελλάδα χρηστά ήθη, όπως αυτά καταγράφονται στα άρθρα 2 και 5 του Συντάγματος και πλήττει τους θεσμούς του γάμου και της οικογένειας.Πέρασε τις... εξετάσεις συνταγματικότητας του Συμβουλίου της Επικρατείας η επέκταση του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης και στα ομόφυλα ζευγάρια

Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο όμως έκρινε ότι «η κατοχύρωση του απαραβίαστου της ιδιωτικής ζωής των πολιτών, στον πυρήνα της οποίας ανήκει η ερωτική ζωή και ο σεξουαλικός προσανατολισμός, ο οποίος ως βασικό στοιχείο της προσωπικότητας και της ελευθερίας αυτοπροσδιορισμού του ατόμου, πρέπει σε μια σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία να είναι απολύτως σεβαστός και να μην αποτελεί αιτία διακρίσεων από την πλευρά της κρατικής εξουσίας».
Εξάλλου, όπως σημειώνεται σε δύο αποφάσεις του ΣτΕ, δεν υπάρχει αντίθεση του συμφώνου προς τους δογματικούς κανόνες και παραδόσεις της Ορθόδοξης Χριστιανικής Θρησκείας, ούτε θίγονται οι ατομικές ελευθερίες και τα δικαιώματα των Ορθοδόξων Χριστιανών πολιτών εγγάμων γονέων ενώ επισημαίνεται ότι:
«Η θέσπιση της εναλλακτικής μορφής συμβίωσης δεν θίγει τον συνταγματικώς προστατευόμενο θεσμό του γάμου από τον οποίο διαφοροποιείται σημαντικά, δεδομένου ότι στοχεύει στην κάλυψη διαφορετικών κοινωνικών αναγκών και συγκεκριμένα στην αναγνώριση και προστασία de facto συντροφικών σχέσεων, που ενώ αποτελούν μέρος της σύγχρονης πραγματικότητας παραμένουν εκτός των πλαισίων της έννομης τάξης».

Το ΣτΕ επικύρωσε το σύμφωνο συμβίωσης ομοφύλων

Δημοφιλέστερα

To Top