Επιχειρείν

Stager: Πιστοποιημένη συντήρηση ανελκυστήρων με λογικό κόστος

Η οικονομική κρίση που πλήττει τα τελευταία χρόνια την χώρα μας και η βιοτική υποβάθμιση που έχει αυτή επιφέρει στο μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, έχει μεταβάλλει τις προτεραιότητες όλων μας.
Προσπαθώντας η ελληνική οικογένεια να ανταπεξέλθει στα ολοένα και αυξανόμενα έξοδα, περικόπτει πολλά που τα θεωρεί δευτερεύοντα, όπως η συντήρηση του ανελκυστήρα.

Ο ανελκυστήρας από την άλλη, είναι ένα μεταφορικό μέσο, όπου οι περισσότεροι από εμάς χρησιμοποιούμε καθημερινά, τουλάχιστον στα αστικά κέντρα και που ακόμα και αν δεν έχουμε στις οικίες μας, χρησιμοποιούμε σε διάφορες υπηρεσίες και εμπορικά κέντρα που επισκεπτόμαστε.
Είναι ένα μεταφορικό μέσο που η ίδια η Πολιτεία, ανάλογα με τη χρήση του, έχει νομοθετήσει να συντηρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, διότι αποτελείται από πολλά και σύνθετα εξαρτήματα που θα μπορούσαν να αστοχήσουν με απρόσμενα αποτελέσματα.

Έχει παρατηρηθεί λοιπόν, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, να υπάρχουν ανελκυστήρες σε ιδιαίτερα κακή κατάσταση συντήρησης και με εξαρτήματα που έχουν κατά πολύ ξεπεράσει το όριο ζωής τους. Επιπλέον, υπάρχουν ανελκυστήρες που δεν έχουν ακόμα αναβαθμιστεί όπως ορίζει η Νομοθεσία (Κοινή Υπουργική Απόφαση).

Ανάμεσα λοιπόν στην οικονομική δυσπραγία και στην ασφάλειά του, ο καταναλωτής καλείται να επιλέξει την καταλληλότερη λύση. Υπάρχουν όμως ενέργειες που μπορεί να κάνει κανείς έτσι ώστε και το κόστος να μειώσει και ασφαλής να είναι.
Αρχικά, η σωστή επιλογή της τεχνικής εταιρείας που θα αναλάβει την συντήρηση παίζει καθοριστικό ρόλο. Θα πρέπει να την εμπιστεύεται και η αξιολόγηση θα πρέπει να έχει και άλλα χαρακτηριστικά πλην της τελικής τιμής, όπως η πιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών της π.χ. από σύστημα διαχείρισης ISO, η εμπειρίας της σε σύνθετα έργα που πιστοποιείται από το πελατολόγιό της, το ανθρώπινο δυναμικό της, η υλικοτεχνική της υποδομή, η ποικιλία και διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για άμεση εξυπηρέτηση, οι υπηρεσίες που απολαμβάνει ο τελικός καταναλωτής και περιλαμβάνονται στο αντίτιμο της συντήρησης (πχ: αποκατάσταση βλαβών 365 μέρες το χρόνο, ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ιστορικό αρχείο του ανελκυστήρα κ.α.)

Η σωστή συντήρηση μπορεί να επιμηκύνει το κύκλο ζωής των επιμέρους εξαρτημάτων και να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία του ανελκυστήρα. Επιπροσθέτως, η αναβάθμιση ενός παλιού ανελκυστήρα, ιδιαίτερα μετά από την επιθεώρηση από φορέα Πιστοποίησης, για την έκδοση πιστοποιητικού, εκτός από το γεγονός ότι είναι υποχρεωτική, είναι αυτή που θα διευρύνει τα όρια ασφαλείας στο μέγιστο. Ιδιαιτέρα σε ιδιωτικά κτήρια κατοικιών ή και γραφείων, με πολλά διαμερίσματα, το κόστος για κάτι τέτοιο επιμερίζεται και δεν είναι απαγορευτικό.
Το πρόγραμμα των προκαθορισμένων συντηρήσεων κρίνεται απαραίτητο να τηρείται αυστηρά, διότι μόνο με την τακτική και επιμελής συντήρηση, επιτυγχάνεται η πρόληψη, περιορίζονται οι τυχόν αστοχίες και κατά συνέπεια οι δυσάρεστες συνέπειες, ενώ ταυτόχρονα περιορίζεται το κόστος λειτουργίας.
Σίγουρα λοιπόν, παρά την οικονομική δυσχέρεια η προσεκτική επιλογή του τεχνικού γραφείου, η αναβάθμιση του ανελκυστήρα και η τακτική συντήρηση, είναι τα μόνα που μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια και ταυτόχρονα να περιορίσουν το κόστος. Εξάλλου, η ανθρώπινη ζωή είναι ανεκτίμητη.

Από την εταιρεία Stager –I.Δ. Κωνσταντόπουλος ΑΒΕΕ

I.Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ
Ηρώων Πολυτεχνείου, 241 00 Νέα Είσοδος Καλαμάτας
Phone : 27210 99703 – 27210 99704
Fax : 27210 99706

To Top