Yποδομές

Στα σχέδια ενεργειακή αναβάθμιση των ΕΠΑΛ, του 1ου Δημοτικού Καλαμάτας και του Μεγάρου Χορού

Προγραμματική σύμβαση με την "Αναπτυξιακή Μεσσηνίας" για την εκπόνηση των μελετών για ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων- Λειτουργία στο Μέγαρο Χορού της Δημοτικής Σχολής Χορού και Συνεδριακού Κέντρου στο υπόγειο του κτηρίου

Τι αναφέρει η εισήγηση στην Οικονομική Επιτροπή του αντιδημάρχου Νίκου Μπασακίδη:

Ο Δήμος Καλαμάτας, επειδή δεν διαθέτει επαρκές και εξειδικευμένο προσωπικό, για την ωρίμανση μελετών που θα οδηγήσουν σε βελτίωση της λειτουργίας των δημοτικών του υποδομών, προτίθενται να συνεργαστεί μέσω προγραμματικής σύμβασης με την Αναπτυξιακή Μεσσηνίας ΑΕ Ο.Τ.Α, για την υλοποίηση δυο
παρεμβάσεων :
I. «Ωρίμανση μελετών του έργου “Διαμόρφωση χώρων Υπογείου Μεγάρου Χορού σε Συνεδριακό Κέντρο και σε Σχολή Χορού του Δήμου”»
II. «Εκπόνηση Μελετών και ωρίμανση Πρότασης Ενεργειακής Αναβάθμισης κτιριακών υποδομών του Δήμου Καλαμάτας»

Για την παρέμβαση Ι, αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η μεταβίβαση της αρμοδιότητας υλοποίησης των διαδικασιών ωρίμανσης του έργου: «Ωρίμανση μελετών του έργου “Διαμόρφωση χώρων Υπογείου Μεγάρου Χορού σε Συνεδριακό Κέντρο και σε Σχολή Χορού του Δήμου”», από το Δήμο Καλαμάτας στην Αναπτυξιακή Μεσσηνίας ΑΕ Α.Ο.Τ.Α., και η υποστήριξη στην οργάνωση και υποβολή Φακέλου Αίτησης Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της διερεύνησης και εξεύρεσης διαθέσιμου χρηματοδοτικού προγράμματος
προκειμένου για την ένταξη του έργου.

Α. Υπηρεσίες υποστήριξης στην Τεχνική Ωρίμανση:

Οι απαραίτητες μελέτες για την υλοποίηση του έργου «Ωρίμανση μελετών του έργου “Διαμόρφωση χώρων Υπογείου Μεγάρου Χορού σε Συνεδριακό Κέντρο και σε Σχολή Χορού του Δήμου”» είναι:

▪ Μελέτες Αρχιτεκτονικών (Στάδιο Προμελέτης και Στάδιο Εφαρμογής)
▪ Στατική Μελέτη (κατασκευή βόρειου κλιμακοστασίου εισόδου)
▪ Μελέτες ΑΜΕΑ (Προσβασιμότητα)
▪ Μελέτες Παθητικής Πυροπροστασίας
▪ Κυκλοφοριακή Μελέτη και Στάθμευσης
▪ Μελέτες Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων (Στάδιο Προμελέτης και
Στάδιο Εφαρμογής)
▪ Μελέτες Ύδρευσης και Αποχέτευσης
▪ Μελέτες Ενεργητικής Πυροπροστασίας
▪ Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης
▪ Μελέτες Ηχομόνωσης, Ηχοπροστασίας, Ακουστικής, Αυτοματισμών &
ΒΜS
▪ Φάκελος ΣΑΥ - ΦΑΥ
▪ Τεύχη Δημοπράτησης
▪ Έκδοση οικοδομικής Άδειας

προκειμένου το έργο «Ωρίμανση μελετών του έργου “Διαμόρφωση χώρων Υπογείου Μεγάρου Χορού σε Συνεδριακό Κέντρο και σε Σχολή Χορού του Δήμου”,να καταστεί ώριμο για ένταξη σε πρόγραμμα χρηματοδότησης καθώς και ώριμο για την κατάθεση ηλεκτρονικώς μέσω του e-adeies και τον Ν. 4495/17 φακέλου για την έκδοση της αντίστοιχης οικοδομικής αδείας.

Β. Υπηρεσίες υποστήριξης στην οργάνωση και υποβολή Φακέλου Αίτησης Χρηματοδότησης:

Προκειμένου για τις υπηρεσίες οργάνωσης και υποβολής Φακέλου Αίτησης Χρηματοδότησης ώστε να καταστεί δυνατή η ένταξη του έργου σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

Γ. Υπηρεσίες υποστήριξης στην οργάνωση και υποβολή Φακέλου Έκδοσης Οικοδομικής Αδείας
Προκειμένου για τις υπηρεσίες οργάνωσης και υποβολής πλήρη ηλεκτρονικού φακέλου (συμπεριλαμβανομένων πλην των προαναφερομένων μελετών και όλων των απαραιτήτων εγκρίσεων Υπηρεσιών, πχ. ΕΟΤ κλπ, καθώς και των υπολοίπων δικαιολογητικών του άρθρου 40 του Ν. 4495/17, για την έκδοση οικοδομικής αδείας μέσω του e-adeies.

Ο συνολικός προϋπολογισμός υπηρεσιών και εργασιών της συγκεκριμένης παρέμβασης ανέρχεται στο ποσό των εξήντα πέντε χιλιάδες και εκατό Ευρώ (65.100 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Για την παρέμβαση ΙΙ, αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η άσκηση της αρμοδιότητας υλοποίησης του έργου «Εκπόνηση Μελετών και ωρίμανση Πρότασης Ενεργειακής Αναβάθμισης κτιριακών υποδομών του Δήμου Καλαμάτας» για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου από το Φορέα Υλοποίησης.

Ο Δήμος Καλαμάτας προτίθεται να υποβάλλει Αίτημα Χρηματοδότησης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιριακών υποδομών του στο Πρόγραμμα «Ηλέκτρα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιριακών Εγκαταστάσεων».

Σκοπός του Προγράμματος είναι η χρηματοδότηση δικαιούχων με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των εν λειτουργία κτιριακών υποδομών τους με στόχο κατόπιν των παρεμβάσεων:
• Κατάταξης σε κατηγορία ενεργειακής απόδοσης Β (κατ’ ελάχιστον) βάσει ΚΕΝΑΚ
• Εξοικονόμησης ετήσιας πρωτογενούς ενέργειας κατά 30% (κατ’ ελάχιστον)
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα χαρακτηριστικά του κτιριακού αποθέματος του Δήμου Καλαμάτας (παλαιότητα, επιφάνεια, αριθμός χρηστών, στοιχεία καταναλώσεων), παρουσιάζεται σημαντική σκοπιμότητα υλοποίησης παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης (και ως εκ τούτου συμπερίληψης τους σε Πρόταση Χρηματοδότησης
του Δήμου) στα εξής κτίρια:

Μέγαρο Χορού.
1ο– 2ο ΕΠΑΛ – Εσπερινό ΕΠΑΛ – 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Καλαμάτας (Κτίρια
Α και Β).
1ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας

Προκειμένου η Αίτηση Χρηματοδότησης του Δήμου να είναι συμβατή με τις απαιτήσεις της Πρόσκλησης, θα πρέπει να συνταχθούν/εκπονηθούν τα κάτωθι (για κάθε κτίριο που θα ενταχθεί στην Πρόταση Πράξης του Δήμου):
• Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) από το οποίο θα υποδειχθούν οι απαραίτητες παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης.
• Έκθεση Ενεργειακού Ελέγχου.
• Οριστικές Μελέτες και Τεύχη Δημοπράτησης για τις παρεμβάσεις που υποδείχθηκαν στο Π.Ε.Α.
• Δελτίο Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου.
• Φάκελος Ταυτότητας Κτιρίου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Επίσης, θα πρέπει να συνταχθεί πλήρης φάκελος υποβολής στο Πρόγραμμα σύμφωνα με τα απαιτούμενα στον Οδηγό του Προγράμματος Χρηματοδότησης (Τεχνικό Δελτίου Έργου, Έκθεση Σκοπιμότητας, Χρηματοοικονομική ανάλυση έργου και Ανάλυση Κόστους-Οφέλους για τις παρεμβάσεις ΑΠΕ, Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης έργου, Πίνακας αποτύπωσης Υποστηρικτικών Μελετών και Ωρίμανσης και Πίνακας Αδειών και Εγκρίσεων, Πίνακες Τεκμηρίωσης της Διοικητικής και Επιχειρησιακής Επάρκειας καθώς και της Χρηματοοικονομικής Ικανότητας, Λίστα Ελέγχου ύπαρξης Κρατικής Ενίσχυσης, Αιτιολόγηση των τιμών των Δεικτών Παρακολούθησης).

Ο Δήμος Καλαμάτας δεν έχει επαρκές και εξειδικευμένο προσωπικό για να υλοποιήσει το έργο «Εκπόνηση Μελετών και ωρίμανση Πρότασης Ενεργειακής Αναβάθμισης κτιριακών υποδομών του Δήμου Καλαμάτας» με αποτέλεσμα να καθίσταται επισφαλής η ένταξη του στο Πρόγραμμα «Ηλέκτρα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιριακών Εγκαταστάσεων».

Για αυτό το λόγο, έχει απευθυνθεί στον Αναπτυξιακό Οργανισμό Μεσσηνίας, ο οποίος διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία και το προσωπικό για την υλοποίηση του εν λόγω έργου.
Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας :
• Ο Δήμος Καλαμάτας αναλαμβάνει να λειτουργεί ως κύριος του έργου, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα και την οικονομική διαχείριση του έργου.
• Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Μεσσηνιας αναλαμβάνει δια των αρμοδίων υπηρεσιών του να ασκήσει το ρόλο της Αναθέτουσας Αρχής και της Διευθύνουσας (επιβλέπουσας) Υπηρεσίας του έργου τόσο στη διάρκεια της
ανάθεσης της σύμβασης σε ανάδοχο όσο και στην παρακολούθηση και διοίκηση/επίβλεψη της σύμβασης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός υπηρεσιών και εργασιών της συγκεκριμένης παρέμβασης ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων, τετρακοσίων Ευρώ (74.400€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Το κόστος διοικητικής εξυπηρέτησης, για την υλοποίηση του περιεχομένου της Προγραμματικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των οκτώ χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα Ευρώ (8.370 ).
Το συνολικό κόστος ανέρχεται στο ποσό των εκατό σαράντα επτά χιλιάδων και
οκτακοσίων εβδομήντα Ευρώ, (147.870 ευρώ) .

Με την ολοκλήρωση των δύο παρεμβάσεων θα έχουν επιτευχθεί :
1. Η εξοικονόμηση ενέργειας ιδιαίτερα στα ενεργοβόρα κτήρια του Μεγάρου Χορού και του συγκροτήματος των ΕΠΑΛ
2. Η δυνατότητα αξιοποίησης του Μεγάρου, με την ενσωμάτωση των χρήσεων της λειτουργίας της Δημοτικής Σχολής Χορού, καθώς και της λειτουργίας ενός σύγχρονου συνεδριακού κέντρου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

1. Την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας, και της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας Α.Ε. - Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την εκπόνηση μελετών και παροχή υπηρεσιών για την αξιοποίηση και αναβάθμιση και αναβάθμιση δημοτικών υποδομών κτλ»
2. Τον ορισμό δύο (2) εκπροσώπων του Δήμου Καλαμάτας με τους αναπληρωτές του, στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης (άρθρο 6 του συνημμένου σχεδίου).
3. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου, κ. Αθανάσιου Βασιλόπουλου, όπως υπογράψει την Προγραμματική Σύμβαση και για τις παραπέρα νόμιμες ενέργειες.

Στα σχέδια ενεργειακή αναβάθμιση των ΕΠΑΛ, του 1ου Δημοτικού Καλαμάτας και του Μεγάρου Χορού
To Top