ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στα Λέικα Βασίλης Κοσμόπουλος και “Καλαμάτα Μπροστά”

ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ “ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ”

Την Πέμπτη, 2/5/2019, ο υποψήφιος δήμαρχος με τον συνδυασμό «Καλαμάτα μπροστά», Βασίλης Κοσμόπουλος και υποψήφιοι του συνδυασμού, επισκέφτηκαν την περιοχή των Λαιίκων, μια περιοχή με αλματώδη ανάπτυξη αλλά και προβλήματα.

Μίλησαν με εκπροσώπους του τοπικού Συλλόγου, οι οποίοι με ικανοποίηση διαπίστωσαν ότι ο Βασίλης Κοσμόπουλος ήταν ενήμερος για προβλήματα της περιοχής. Κάποια μάλιστα απ’ αυτά, όπως το θέμα της πρόσβασης του σχολείου και η αποχέτευση, τον είχαν απασχολήσει και κατά τη διάρκεια της θητείας του ως δημοτικός σύμβουλος και τόνισε ότι χρήζουν άμεσης παρέμβασης.

Συμφωνήθηκε ότι πρέπει ν’ αντιμετωπιστούν ζητήματα όπως καλύτερη και πιο ασφαλής πρόσβαση στο οδικό δίκτυο της περιοχής, βελτίωση φωτισμού, παρέμβαση στην κατασκευή του γηπέδου. Οι κάτοικοι, στο αίτημά τους για την αρωγή του δήμου στην ενίσχυση της αγροτικής ανάπτυξης της περιοχής, πήραν τη διαβεβαίωση ότι στις προτεραιότητες του νέου δημάρχου θα είναι η ίδρυση σχετικού γραφείου, το οποίο μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων θα προάγει και θα βελτιώνει την παραγωγή τοπικών προϊόντων με σύγχρονη τεχνογνωσία.

Στα Λέικα Βασίλης Κοσμόπουλος και “Καλαμάτα Μπροστά”
To Top