ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σκοπετέας: Η ΔΙΟΚΛΗΣ ΑΕ είναι το πλέον πληττόμενο Νομικό πρόσωπο του Δήμου Καλαμάτας

ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 50.000 ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΚΑΤΑ 40% ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Απολογισμό έτους έκανε σήμερα ο Πρόεδρος της ΔΙΟΚΛΗΣ ΑΕ Αναστάσης Σκοπετέας στα γραφεία της εταιρίας στο ΒΙΟΠΑ, παρουσία του Διευθυντή Δημήτρη Λαμπρόπουλου.

Ο κ.Σκοπετέας αφού ευχαρίστησε για την συνεργασία τα μέλη του ΔΣ και τους εργαζόμενους αλλά και τον Δήμαρχο Καλαμάτας για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του, αναφέρθηκε στα έργα επισκευής και συντήρησης που έγιναν στο Δυτικό Εμπορικό Κέντρο και στο Βιοτεχνικό Πάρκο που φιλοξενούν 70 επαγγελματίες και 64 καταστήματα αντίστοιχα.
Λόγω των μειώσεων της τάξης του 40% στα ενοίκια των ακινήτων που διαχειρίζεται η ΔΙΟΚΛΗΣ ΑΕ τα έσοδα έχουν μειωθεί κατά 49.296 ευρώ, ήτοι το 12% των ετήσιων εσόδων, άρα “η εταιρία μας είναι το πλέον πληττόμενο Νομικό πρόσωπο του Δήμου Καλαμάτας”, όπως τόνισε χαρακτηριστικά.
Για την Αγορά της Πέμπτης είπε πως αυτή λειτούργησε μόνο 8 φορές αντί για 17, λόγω των υγειονομικών μέτρων.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα έργα που έχουν προγραμματιστεί να εκτελεστούν, ενώ απάντησε και σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΕ (ΔΙΟΚΛΗΣ ΑΕ)

A. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ

1. Εργασίες – Συντηρήσεις

Α. ΒΙΟΠΑ / ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Ή ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΩΣ
1. ΜΟΝΩΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΥΔΡΟΡΟΩΝ (ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ) Α΄ και Β’ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΟ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

2. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΤΩΝ ΥΔΡΟΡΟΩΝ (ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ) Α΄ και Β’ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΟ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ εξαιτίας ανεπανόρθωτης ζημιάς και πτώσης σαθρών

3. ΦΥΤΕΥΣΗ 28 ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΈΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΒΙΟ.ΠΑ.

Το συνολικό κόστος των παραπάνω εργασιών ανήλθε σε 54.000 € πλέον ΦΠΑ

Β. ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΟΠΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ :
1. Υγρομόνωση τμήματος της οροφής του κτιρίου διοικήσεως του ΒΙΟΠΑ επιφάνειας 170 m2
2. Αποξήλωση των σαθρών τμημάτων της τσιμεντοκονίας των στηθαίων των υδρορροών του στεγάστρου Α και Β πτέρυγας του ΒΙΟΠΑ
3. Έλεγχος, προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού και επανεγκατάσταση της λειτουργίας του μικροφωνικού συστήματος του ΒΙΟΠΑ Καλαμάτας
4. Δημιουργία αίθριου αποθηκευτικού χώρου όπισθεν του καταστήματος ΒΙΟΠΑ Γ6 επιφανείας 30,5 τ.μ.
5. Συντηρήσεις πρασίνου, αρδευτικού συστήματος / Αποψίλωση αυτοφυούς βλάστησης στη νότια περίφραξη του ΒΙΟ.ΠΑ.
6. Λοιπές συντηρήσεις καταστημάτων και κοινόχρηστων χώρων / Απομάκρυνση 80 παλαιών και εγκαταλελειμμένων οχημάτων
7. Συστηματική γενική απολύμανση στους κοινόχρηστους χώρους του ΒΙΟ.ΠΑ (πεζοδρόμια, προσόψεις καταστημάτων, στοές κ.λπ) στα πλαίσια αντιμετώπισης του COVID 19

Το συνολικό κόστος των παραπάνω εργασιών ανήλθε σε 12.000 € πλέον ΦΠΑ

Γ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΔΕΚ) συνολικού κόστους 8.000 € πλέον ΦΠΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ :
1. Αποκατάσταση της ζημιάς στην οροφή – τέντα της Δυτικής στοάς στο ΔΕΚ εξαιτίας ανεμοστρόβιλου
2. Συστηματική γενική απολύμανση στους κοινόχρηστους χώρους του ΔΕΚ (πεζοδρόμια, προσόψεις καταστημάτων, στοές κ.λπ) στα πλαίσια αντιμετώπισης του COVID 19
3. Συντηρήσεις πρασίνου, αρδευτικού συστήματος
4. Λοιπές συντηρήσεις καταστημάτων και κοινόχρηστων χώρων
Το συνολικό κόστος των παραπάνω εργασιών ανήλθε σε 6.000 € πλέον ΦΠΑ

2. Εκδηλώσεις
1. Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση / κατασκευή και άναμα δέντρου
2. Χριστουγεννιάτικος διάκοσμος με φωτοσωλήνες των στύλων φωτισμού της Νέας Εισόδου Καλαμάτας
3. Εορτασμός του ναΐσκου στο ΒΙΟΠΑ του Αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου και της Αγίας Μαρίνας

3. COVID 19 / επιπτώσεις

Η κύρια δραστηριότητα της ΔΙΟΚΛΗΣ ΑΕ είναι ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Ή ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΚΑΔ 6832000) και εξαιτίας της πανδημίας εντάσσεται στις πληττόμενες επιχειρήσεις.

Με πρωτοβουλία της Εταιρείας και κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ. αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας για την προάσπιση της δημόσιας υγείας του Δυτικού Εμπορικού Κέντρου στην Αγία Τριάδα (καταστήματα και παζάρι – αγορά ειδών ελαφράς βιοτεχνίας) για ένα δίμηνο από 10 Μάρτη έως 10 Μάη και μάλιστα πριν τις επερχόμενες κυβερνητικές αποφάσεις

Κατά την επαναλειτουργία του Δυτικού Εμπορικού Κέντρου έως και σήμερα με τη συνεισφορά των υπαλλήλων μας τηρούνται όλες οι κυβερνητικές αποφάσεις και τα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Στα καταστήματα του ΒΙΟΠΑ έγινε μείωση ενοικίου 40 % για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2020
Στα καταστήματα του Δυτικού Εμπορικού Κέντρου μείωση ενοικίου 40 % για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 2020
Η αγορά του ΔΕΚ για το 4μηνο 3ος έως και 6ος λειτούργησε συνολικά 8 Πέμπτες από τις 17 που θα μπορούσε δυνητικά να λειτουργήσει.
Σε τέσσερα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που διαχειριζόμαστε έγινε μείωση ενοικίου 40 % για ένα 6μηνο ήτοι Μάρτιος έως και Αύγουστος 2020.

Η συνολική απώλεια εσόδων εξαιτίας κυβερνητικών αποφάσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας έως και τον Αύγουστο ανήλθε σε 49.296,05 €, ποσό που αντιστοιχεί στο 12% των ετήσιων εσόδων της Εταιρείας. Αυτό το στοιχείο καθιστά την ΔΙΟΚΛΗΣ ΑΕ ως το πλέον πληττόμενο Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Καλαμάτας.

B. Προγραμματισμός επόμενου έτους

1. Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού για την κάλυψη των αναγκών του κτιρίου διοικήσεως του ΒΙΟΠΑ και δημιουργία θέσεως για την φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. / Προϋπολογισμός 20.000 € πλέον ΦΠΑ

2. ΜΟΝΩΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΥΔΡΟΡΟΩΝ και ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΤΩΝ ΥΔΡΟΡΟΩΝ (ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ) της Γ’ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΟ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ / Προϋπολογισμός 25.000 € πλέον ΦΠΑ

3. Εγκατάσταση και λειτουργία αγωγού συλλογής ομβρίων στην είσοδο του ΒΙΟΠΑ / Προϋπολογισμός 13.000 € πλέον ΦΠΑ

4. Εκσυχρονισμός του συστήματος πυρανίχνευσης του ΒΙΟΠΑ / Προϋπολογισμός 10.000 € πλέον ΦΠΑ

5. Αντικατάσταση όλων των λαμπτήρων του ΒΙΟΠΑ με νέους τύπου LED

6. Λοιπές επισκευές και συντηρήσεις κτιρίων και εγκαταστάσεων στο ΒΙΟΠΑ και στο ΔΕΚ/ Προϋπολογισμός 10.000 € πλέον ΦΠΑ

Σεπτέμβριος 2020
Αναστάσιος Ευαγ. Σκοπετέας
Πρόεδρος ΔΣ

To Top