Το δικό μου Σχολείο

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας: Ξεκίνησαν οι εγγραφές

Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας είναι σχολεία εκπαίδευσης ενηλίκων και απευθύνονται σε ενήλικες 18 ετών και άνω που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση, δηλαδή έχουν αποφοιτήσει από  το Δημοτικό σχολείο ή έχουν εγγραφεί στο Γυμνάσιο αλλά δεν το έχουν ολοκληρώσει.

Η φοίτηση διαρκεί δύο (2) χρόνια και η ολοκλήρωσή της οδηγεί στην απόκτηση απολυτηρίου Γυμνασίου.
Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που προτάθηκε στο πλαίσιο της καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού. Οι στόχοι των Σ.Δ.Ε. είναι η επανασύνδεση των εκπαιδευομένων με τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, η διαμόρφωση θετικής στάσης προς τη μάθηση, η απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων, η ενίσχυση της προσωπικότητας και, τέλος, η πρόσβαση στην αγορά εργασίας.
Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Καλαμάτας ιδρύθηκε το 2005.
Είναι ένα σχολείο που σέβεται το πρόσωπο, τις ιδιαιτερότητες, τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευομένων του. Είναι ανοιχτό στην κοινωνία. Είναι ένα σχολείο που ευελπιστεί να λειτουργήσει ως χώρος παραγωγής γνώσης, που δίνει σημασία στην ενεργητική βιωματική μάθηση, στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών και στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των εκπαιδευομένων.
Υλοποιεί προγράμματα περιβαλλοντικά, αγωγής υγείας, πολιτιστικών θεμάτων, ευρωπαϊκά προγράμματα δια βίου μάθησης.Έχει  οργανώσει ημερίδες, συνέδρια και έχει αναπτύξει επαφές με εκπαιδευτικούς οργανισμούς στην Ευρώπη.

Τα μαθήματα που διδάσκονται είναι:
Ελληνική Γλώσσα
Μαθηματικά
Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία
Πληροφορική
Αγγλική Γλώσσα
Κοινωνική Εκπαίδευση
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Αισθητική Αγωγή

Στο σχολείο υπάρχει Σύμβουλος σταδιοδρομίας και Σύμβουλος ψυχολόγος.

Οι εγγραφές ξεκίνησαν και θα διαρκέσουν ως το τέλος Σεπτεμβρίου 2017.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στην διεύθυνση του Σχολείου: ΑΘΗΝΩΝ 170, (πρώην πολυκλαδικό) και στο τηλέφωνο 2721080425 και ώρες 17:00-20:00 καθημερινά.

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας: Ξεκίνησαν οι εγγραφές
To Top