ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σχεδόν 1.500.000 ευρώ από το “ΦιλόΔημος” για τους αγροτικούς δρόμους σε Δυτική Μάνη και Δήμο Πύλου Νέστορος

Συνολικά με 1.469.450 ευρώ θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών “Φιλόδημος” οι Δήμοι Δυτικής Μάνης και Πύλου Νέστορος ,προκειμένου να βελτιώσουν τους αγροτικούς τους δρόμους.

Συγκεκριμένα, μέσα στις 29 πρώτες εντάξεις έργων για βελτίωση της προσβασιμότητας σε κτήματα και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις βρίσκονται και οι δύο δήμοι της Μεσσηνίας. Ο Δήμος Πύλου Νέστορος θα χρηματοδοτηθεί με 769.500 ευρώ, για ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού μεταξύ Τ.Κ.Κουκουνάρας και οικ. Σχοινόλακας. Ο Δήμος Δυτικής Μάνης θα χρηματοδοτηθεί με σχεδόν 700.000 ευρώ [699.950], για έργα βελτίωσης της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.
Συνολικά και οι δύο δήμοι της Μεσσηνίας τυγχάνουν χρηματοδότησης από το “Φιλόδημος” σχεδόν 1.500.000 ευρώ για να βελτιώσουν τους αγροτικούς τους δρόμους.


23.075.531 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΕ 29 ΔΗΜΟΥΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ

Χρηματοδοτήσεις ύψους 23.075.531,05 ευρώ για έργα αγροτικής οδοποιίας σε 29 Δήμους της χώρας, ενεργοποιούνται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση.

Οι χρηματοδοτήσεις αυτές εντάσσονται στην Πρόσκληση IV του Προγράμματος «ΦιλόΔημος» συνολικού προϋπολογισμού 200.000.000 ευρώ, για τον Άξονα Προτεραιότητας «Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας».

31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΛΗΓΕΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ AΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

Η συγκεκριμένη Πρόσκληση έρχεται να απαντήσει στην πάγια ανάγκη για βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας, με προτεραιότητα στη διευκόλυνση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Στόχος είναι η μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, η ταχύτερη και ασφαλέστερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων, καθώς και η ταχύτερη και οικονομικότερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων.

Η υποβολή των προτάσεων που ξεκίνησε στις 17 Σεπτεμβρίου λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2018, ενώ η ένταξη των προτάσεων γίνεται με άμεση αξιολόγηση.

Μ.Π.

Σχεδόν 1.500.000 ευρώ από το “ΦιλόΔημος” για τους αγροτικούς δρόμους σε Δυτική Μάνη και Δήμο Πύλου Νέστορος
To Top