ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ρύθμιση οφειλών για 80.000 δανειολήπτες του πρώην ΟΕΚ

Διαγραφή χρέους για 49.000 δανειολήπτεςΑναλυτικά οι διευκολύνσεις που προβλέπονται

Τι προβλέπει η υπουργική απόφαση που εντός της εβδομάδας θα αναρτηθεί στη Διαύγεια

Κούρεμα χρέους, πλήρη διαγραφή χρεών αλλά και εκπτώσεις για 81.175 άτομα δανειολήπτες του ΟΕΚ προβλέπει η υπουργική απόφαση που υπέγραψε η υπουργός εργασίας κ. Εφη Αχτσιόγλου η οποία εντός της εβδομάδας θα αναρτηθεί στη Διαύγεια.

Η Εφη Αχτσιόγλου


Σύμφωνα με τη ρύθμιση θα προβλέπεται κούρεμα χρέους καθώς και πλήρη απαλλαγή από την υποχρέωση εξόφλησης του υπόλοιπου ποσού στις περιπτώσεις που ο δανειολήπτης έχει εξοφλήσει το 60% του δανείου.
Υπολογίζεται ότι διαγράφεται το υπόλοιπο για περίπου 49.000 δανειολήπτες.

Συγκεκριμένα από το συνολικό χρέος του 1,46 δισ. ευρώ που έχει δημιουργηθεί θα διαγραφούν τα 670 εκατ. ευρώ.

Με τις διευκολύνσεις που προωθούνται προβλέπεται επέκταση του χρόνου αποπληρωμής του δανείου κατά 10 χρόνια, μείωση της μηνιαίας δόσης και διαγραφή τόκων.
Όσοι τόκοι κεφαλαίου και υπερημερίας έχουν ήδη καταβληθεί θα αφαιρεθούν από το αρχικό ποσό δανεισμού.

Από τις ρυθμίσεις μπορούν να ωφεληθούν διάφορες κατηγορίες δανειοληπτών, όπως εργαζόμενοι, άνεργοι, συνταξιούχοι, ΑμΕΑ, τρίτεκνοι και πολύτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες και χήροι με προστατευόμενα μέλη, οι οποίοι είχαν λάβει δάνειο από τον τ. ΟΕΚ για να αποκτήσουν κατοικία.
Η ρύθμιση αφορά μόνο τους δανειολήπτες εξ ιδίων κεφαλαίων του ΟΕΚ και όχι όσους είχαν δανειστεί από ιδιωτικές τράπεζες με επιδότηση του επιτοκίου από τον ΟΕΚ.

Ειδικότερα, η ρύθμιση προβλέπει:

-Διαγραφή του υπολοίπου της οφειλής για όσους έχουν συνολικό χρέος μικρότερο των 6.000€. Ειδικότερα, θεωρείται ότι έχουν αποπληρώσει το δάνειό τους δανειολήπτες του ΟΕΚ με συνολικό χρέος – δηλαδή άληκτο κεφάλαιο και ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο και τόκοι υπερημερίας – μικρότερο των 6.000€.

-Διαγραφή του υπολοίπου της οφειλής για όσους έχουν καταβάλει ποσό ίσο ή μεγαλύτερο από το 60% του Τελικού Ποσού Δανείου. Δηλαδή για δανειολήπτες που έχουν καταβάλει ποσό που αντιστοιχεί ή υπερβαίνει στο 60%, το δάνειο θεωρείται εξοφληθέν και καμία απαίτηση δεν υφίσταται έναντί τους. Περίπου 49.000 θεωρείται πως θα αποπληρώσουν έτσι το δάνειό τους.

-Διαγραφή των τόκων κεφαλαίου και τόκων υπερημερίας για όλους τους δανειολήπτες.

-Αφαίρεση από το αρχικό ποσό δανείου των τόκων κεφαλαίου και τόκων υπερημερίας που έχουν καταβληθεί από τους δανειολήπτες.

-Διαγραφή των κεφαλαιοποιημένων τόκων. Οι κεφαλαιοποιημένοι τόκοι διαγράφονται και το δάνειο επανέρχεται στο αρχικό ποσό δανεισμού.

-Έκπτωση 15% στο ποσό χορήγησης όλων των δανειοληπτών.

-Επιπλέον έκπτωση 10% στο ποσό που προκύπτει από την παραπάνω μείωση για τις ευάλωτες ομάδες (πχ. τρίτεκνοι, συνταξιούχοι, περιπτώσεις χηρείας, μονογονεϊκές οικογένειες, ΑμΕΑ, σεισμόπληκτοι, πυρόπληκτοι).

-Επιπλέον έκπτωση 20% στο ποσό που προκύπτει από τη μείωση του 15% για τους πολύτεκνους.

-Επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής κατά 10 έτη. Η αύξηση του χρόνου αποπληρωμής, σε συνδυασμό και με τις άλλες προβλέψεις μειώνει σημαντικά τη μηνιαία δόση.

-Μέτρα για τους άνεργους και τους έχοντες αδυναμία πληρωμής. Ειδικότερα προβλέπεται πως οι άνεργοι οφειλέτες μπορούν με αίτησή τους να ζητούν από τον ΟΑΕΔ την εξαίρεσή τους από την υποχρέωση καταβολής της μηνιαίας δόσης τμηματικά για 6 μήνες και συνολικά για 3 έτη, χωρίς καμία σε βάρος τους συνέπεια και χωρίς ο χρόνος εξαίρεσης να προσμετράται στο χρόνο εξόφλησης.

Μέτρα γρήγορης αποπληρωμής. Σε αυτά τα μέτρα εντάσσονται όλοι οι υπόχρεοι οφειλέτες που θα καταβάλουν μέρος της οφειλής τους ως εξής :
α) Εφόσον καταβάλουν το 60% του τελικού ποσού δανείου, εντός 5 ετών, δικαιούνται μείωσης 40% στο τελικό ποσό του δανείου. Δηλαδή θα θεωρηθεί πως έχουν αποπληρώσει το συνολικό τους χρέος.
β) Εφόσον καταβάλουν το 80% του τελικού ποσού δανείου, εντός 8 ετών, δικαιούνται μείωσης 20% στο τελικό ποσό του δανείου. Δηλαδή θα θεωρηθεί πως έχουν αποπληρώσει το συνολικό τους χρέος.

Ρύθμιση οφειλών για 80.000 δανειολήπτες του πρώην ΟΕΚ
To Top