ΕΥ ΖΗΝ

RE:THINK: Εκδήλωση για την κομποστοποίηση το Σάββατο στο ΠΑΡΚΟ ΟΣΕ

Στο πλαίσιο της 9ης Ανθοκομικής Έκθεσης Καλαμάτας
Κομποστοποίηση η Σιωπηλή Δύναμη,
Αναγεννητικές Καλλιέργειες, Τρόπος να Ζεις

Σάββατο 21 Μαίου 2022 | Πάρκο ΟΣΕ | Χώρος Σκακιέρας

 

Η RE:THINK με χαρά σας προσκαλεί στην ομιλία που διοργανώνει πάνω στην κομποστοποίηση και τις αναγεννητικές καλλιέργειες με τίτλο «Κομποστοποίηση η σιωπηλή δύναμη, Αναγεννητικές καλλιέργειες, τρόπος να ζείς!». Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της 9ης Ανθοκομικής Έκθεσης του Δήμου Καλαμάτας αυτό το Σάββατο 21 Μαΐου, στις 21.00 στο Πάρκο του ΟΣΕ Καλαμάτας στο Χώρο της Σκακιέρας.

Κύρια θέματα της ομιλίας και της κουβέντας θα είναι:
• Η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος μέσω της κομποστοποίησης, της επανάχρησης και της ανακύκλωσης.
• Η εφαρμογή αναγεννητικών καλλιεργειών που παράγουν τροφή, στο πλαίσιο ενός φυσικού οικοσυστήματος, που αναγεννά τη γη χωρίς την χρήση αγροχημικών προϊόντων.

Ομιλητές:
• Μυρτώ Φοίφα, εκπαιδευτικός με ειδίκευση στην οικοκεντρική, βιωματική εκπαίδευση και στις αναγεννητικές καλλιέργειες, δημιουργός του RE:THINK Project και εκπρόσωπος της RE:THINK.
• Παναγιώτης Κάτσαρης γεωπόνος, βιοτεχνολόγος και ειδικός επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΓΟ- Δήμητρα Καλαμάτας.

Η RE:THINK από το 2014 και σε συνεργασία με τον Δήμο Καλαμάτας έχει εγκαταστήσει το Δίκτυο Συνοικιακής Κομποστοποίησης Καλαμάτας, ένα καινοτόμο σχέδιο διαχείρισης των οργανικών υπολειμμάτων σε δημόσιους ή κοινόχρηστους χώρους από τους ίδιους τους πολίτες για ιδία και δωρεάν χρήση.

Ενεργές ομάδες κατοίκων ή φορείς εκπαιδεύονται και αναλαμβάνουν τη διαχείριση συνοικιακών κομποστοποιητών RE:THINK στην περιοχή τους και φυσικά οι ίδιοι χρησιμοποιούν το τελικό προϊόν, το περίφημο compost ή ενεργό χώμα στις γλάστρες, στον κήπο και στις καλλιέργειες τους. Μάλιστα η ReThink αναπτύσσει σε συνεργασία με φορείς υγειονομικού ενδιαφέροντος και επιχειρήσεις εστίασης της Καλαμάτας Επαγγελματικό Δίκτυο Συνοικιακής Κομποστοποίησης στην πόλη για την οργανωμένη συλλογή και διαχείριση των οργανικών υπολειμμάτων των επαγγελματιών. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια αναδεικνύουν την κοινωνική τους πλευρά ενισχύοντας την περιβαλλοντική ταυτότητα της πόλης τους. Λαμβάνουν δε ειδική σήμανση από τη ReThink που τις πιστοποιεί με την ένδειξη “organic waste free”.

Αυτή τη στιγμή στην Καλαμάτα υπάρχουν 51 ενεργοί συνοικιακοί κομποστοποιητες, ενώ μέχρι και το τέλος του Ιουνίου το Δίκτυο θα αποτελείται από 55 κομποστοποιητές!  Μέχρι σήμερα στο πλαίσιο ανάπτυξης συνεργασίας της ReThink με το Πράσινο Ταμείο έχουν υλοποιηθεί 27 νέες τοποθετήσεις κομποστοποιητών, 62 ενέργειες επιμέλειας και συντήρησης 13 επιτόπια εργαστήρια εκπαίδευσης, 1 online εκδήλωση για την προώθηση του Δικτύου και 123 ενέργειες επικοινωνίας για την προώθηση και εξωστρέφεια του Δικτύου. Οι παραπάνω ενέργειες στοχεύουν στην ολική ανανέωση του Δικτύου έως τον Ιούνιου 2022 με πολλαπλά οφέλη, για το Δήμο την κοινωνία και τους πολίτες.

Η φυσική οικιακή ή και συνοικιακή κομποστοποίηση αποτελεί μέγιστο εργαλείο μείωσης του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος. Μέσα από μελέτη έχουμε δει ότι κάθε κομποστοποιητής μπορεί να απορροφά έως και 14 τόνους οργανικών υπολειμμάτων το χρόνο. Κατά συνέπεια ένα ενεργό Δίκτυο 55 κομποστοποιητών δύναται να απορροφά έως και 770 τόνους οργανικών υπολειμμάτων κάθε χρόνο! Το Δίκτυο Συνοικιακής Κομποστοποίησης Καλαμάτας αποτελεί λοιπόν ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τη δημιουργία και ανάπτυξη μιας βιώσιμης κοινωνίας και ενός βιώσιμου τρόπου ζωής για όλους τους κατοίκους! Μάλιστα προωθούμε τον συγκεκριμένο τρόπο ζωής μέσω τον προγραμμάτων μας που υλοποιούνται στο Αγρόκτημα Φοίφα καθημερινά και απευθύνονται σε σχολεία φορείς και άτυπες ομάδες. Μέχρι σήμερα πάνω από 3500 επισκέπτες έχουν εκπαιδευτεί σε τεχνικές της φυσικής κομποστοπόιησης, στη δημιουργία αειφόρικών κήπων, στη δημιουργική επανάχρηση και σε τεχνικές καλλιέργειας.

RE:THINK: Εκδήλωση για την κομποστοποίηση το Σάββατο στο ΠΑΡΚΟ ΟΣΕ
To Top