Τουρισμός

Πτωχός: «Εργαζόμαστε για τη δημιουργία Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού στην Περιφέρεια Πελοποννήσου»

Υπό την προεδρία της Όλγας Κεφαλογιάννη η 1η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Τουρισμού

«Η Περιφέρεια Πελοποννήσου φιλοδοξεί να βρεθεί στο επίκεντρο της πολιτικής του Υπουργείου Τουρισμού για τη δημιουργία DMMO με στόχο τη διάρκεια και τη συνέχεια των πολιτικών, την ευθυγράμμιση των εταίρων του οικοσυστήματος τουρισμού, και την στενή συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα».

Το παραπάνω  έγινε σαφές, από τον Περιφερειάρχη, Δημήτρη Πτωχό, στην 1η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Τουρισμού, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, στην Αθήνα, την Δευτέρα 13 Μαΐου, υπό την προεδρία της Υπουργού Τουρισμού, Όλγας Κεφαλογιάννη.

Στα θέματα που συζητήθηκαν ήταν η στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού για την τουριστική ανάπτυξη, την προώθηση και προβολή της χώρας, το πλαίσιο λειτουργίας των Οργανισμών Διαχείρισης Προορισμών (DMMOS) και του Παρατηρητηρίου για τον Θαλάσσιο και Παράκτιο Τουρισμό, ενώ υπήρξε και ενημέρωση σχετικά με συγχρηματοδοτούμενα από ευρωπαϊκούς πόρους έργα που υλοποιεί του Υπουργείο.

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός, στάθηκε στην ανάγκη συνδυασμού του τουρισμού με τον πολιτισμό και τον πρωτογενή τομέα, έθεσε ζητήματα χωροταξικά και αναφέρθηκε στην προοπτική των DMMOS και την υλοποίηση των Σχεδίων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Προορισμών.

Σχετικά με τη λειτουργία του Συμβουλίου, η Υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, υπογράμμισε ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο Τουρισμού αποτελεί ένα όργανο με γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα, στη χάραξη και στον σχεδιασμό της τουριστικής πολιτικής, όπως αυτή επανακαθορίστηκε από την ηγεσία του υπουργείου με στόχο την ποιοτική και βιώσιμη ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού.

To Top