ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ψηφιακό διαδραστικό χάρτη με τα σημεία που υπάρχουν απινιδωτές στην Καλαμάτα ζητά ο Μάκαρης

Προτάσεις Μανώλη Μάκαρη στην Οικονομική Επιτροπή

“Στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας στις 23/6/2021 θέσαμε τα ακόλουθα ζητήματα:

1.Υποστήριξη τοπικών καλλιτεχνών στο πολιτιστικό καλοκαίρι του Δήμου Καλαμάτας

To παρατεταμένο lockdown επέφερε σημαντική απώλεια εισοδήματος στους τοπικούς καλλιτέχνες και τα τοπικά μουσικά συγκροτήματα. Ο Δήμος Καλαμάτας θα πρέπει να τους υποστηρίξει αναθέτοντάς τους μουσικές εκδηλώσεις στο πλαίσιο του πολιτιστικού καλοκαιριού. Οι εκδηλώσεις αυτές θα πρέπει να προγραμματιστούν σε όλο τον Δήμο (όχι μόνο στο κέντρο και την παραλία αλλά και στις συνοικίες και τα χωριά του Δήμου).

2.Δημιουργία διαδραστικού ηλεκτρονικού χάρτη με τους απινιδωτές που έχουν στο Δήμο Καλαμάτας

Ήδη από το 2015 είχαμε θέσει το συγκεκριμένο ζήτημα ως μια σημαντική προτεραιότητα για τον Δήμο Καλαμάτας. Τότε βέβαια είχαμε αντιμετωπίσει την δυσπιστία της δημοτικής αρχής για την συγκεκριμένη αναγκαιότητα . Με ιδιαίτερη ικανοποίηση παρατηρούμε ότι έχουν τοποθετηθεί αυτόματοι εξωτερικοί απινιδωτές σε αρκετά δημοτικά κτίρια και σε αθλητικές εγκαταστάσεις με δαπάνες από χορηγούς αλλά και από τον Δήμο Καλαμάτας.

“Η πρότασή μας είναι να δημιουργηθεί ένας διαδραστικός χάρτης στην ιστοσελίδα του Δήμου με την ακριβή θέση όλων των εγκατεστημένων αυτόματων απινιδωτών στην Καλαμάτα”

Παράλληλα θα πρέπει να εξασφαλιστεί η κατάλληλη σηματοδότηση έτσι ώστε να υπάρχει άμεση πρόσβαση των πολιτών σε αυτούς σε περίπτωση καρδιακής ανακοπής. Παράλληλα θα πρέπει να αναληφθεί πρωτοβουλία από τον Δήμο σε συνεργασία με την ομάδα καρδιοπνευμονικής ανάνηψης του Νοσοκομείου Καλαμάτας για την διοργάνωση σεμιναρίων καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης”.

Ψηφιακό διαδραστικό χάρτη με τα σημεία που υπάρχουν απινιδωτές στην Καλαμάτα ζητά ο Μάκαρης
To Top