Μουσική

Ψηφιακά μαθήματα από σήμερα η Σχολή Βυζαντινής & Παραδοσιακής Μουσικής της Μητρόπολης

ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Ξεκινούν σήμερα τα μαθήματα σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης της Σχολής Βυζαντινής & Παραδοσιακής Μουσικής της Ι. Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
Η Σχολή χρησιμοποιεί γνωστές ήδη στον τομέα της βυζαντινής μουσικής μεθόδους ψηφιακών εφαρμογών και εργαλείων για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των μαθητών της, με στόχο την κάλυψη του κενού που δημιουργήθηκε λόγω των παρόντων συνθηκών. Ήδη όλο αυτό το διάστημα υπήρξε έντονη προετοιμασία από πλευράς του προσωπικού για την μεταφορά και προσαρμογή του μεγαλύτερου μέρους των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της Σχολής σε ψηφιακό περιβάλλον.


Στόχος μας είναι η όσο το δυνατόν αρτιότερη κάλυψη και αδιάκοπη ροή του προγράμματος σπουδών, αλλά και η μετεξέλιξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μας σε σύγχρονο πλέον τρόπο διάχυσης προς το ενδιαφερόμενο κοινό, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ψηφιακά μαθήματα από σήμερα η Σχολή Βυζαντινής & Παραδοσιακής Μουσικής της Μητρόπολης
To Top