Τροφή για σκέψη

To πρώτο πανελλαδικά σύστημα ενημέρωσης και προειδοποίησης πλημμυρών-Σε ποιο Δήμο ξεκινά

ONLINE ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ξεκινά το φθινόπωρο του 2019 ένα πολύ σημαντικό έργο από την ΔΕΥΑ Κιλκίς και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ) βασισμένο στη συνδυασμένη χρήση μετρήσεων μετεωρολογικών και υδρολογικών σταθμών,  δορυφορικών παρατηρήσεων και αποτελεσμάτων αριθμητικών μοντέλων πρόγνωσης καιρού.

Το σύνολο των πληροφοριών θα τροφοδοτεί το Ολοκληρωμένο Σύστημα Ενημέρωσης και Προειδοποίησης και θα διατίθεται σε ψηφιακή πλατφόρμα (προσβάσιμη από υπολογιστές, ταμπλέτες και κινητά τηλέφωνα). 

Το πρώτο μέρος του Εργου περιλαμβάνει τη δημιουργία δικτύου μετεωρολογικών σταθμών και σταθμημέτρων. Συγκεκριμένα θα υλοποιηθεί η τοποθέτηση 15 νέων σταθμών (βλ. χάρτη στη συνέχεια). Παράλληλα, για την εποπτεία της στάθμης των ποταμών, θα υλοποιηθεί η τοποθέτηση 2 σταθμημέτρων σε σημεία της κοίτης του Γαλλικού ποταμού.

Χάρτης προτεινόμενων νέων μετεωρολογικών σταθμών (πράσινα στίγματα), σταθμημέτρων (γαλάζια στίγματα). Τα πορτοκαλί στίγματα δηλώνουν τις θέσεις των υφιστάμενων σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το δεύτερο μέρος του Εργου περιλαμβάνει τη Δημιουργία Ολοκληρωμένου Συστήματος Ενημέρωσης και Προειδοποίησης. 

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών θα σχεδιάσει και θα αναπτύξειτο σύστημα  το οποίο θα συλλέγει υδρομετεωρολογικές παρατηρήσεις και προγνώσεις.

Το παρακάτω γράφημα παρουσιάζει σχηματικά την δομή του Ολοκληρωμένου Συστήματος. Τα δεδομένα θα συλλέγονται από τους μετεωρολογικούς σταθμούς, τα σταθμήμετρα στα ποτάμια, πληροφορίες από κάμερες, δορυφόρους, αλλά και δεδομένα κεραυνικής δραστηριότητας. Δεδομένα πρόγνωσης βροχόπτωσης για τις επόμενες 6 ημέρες, θερμοκρασίας και ανέμου.

Το έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές».

πηγή πληροφοριών:meteo.gr

To πρώτο πανελλαδικά σύστημα ενημέρωσης και προειδοποίησης πλημμυρών-Σε ποιο Δήμο ξεκινά
To Top