ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προσωρινές ρυθμίσεις κυκλοφορίας στα Γιαννιτσάνικα

ΠΟΙΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΘΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

0 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 1, 2 του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ Α-57) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με άρθρο 48 παρ. 9 του Ν. 4313/2014, όπου αναφέρεται ότι οι Διευθύνσεις Αστυνομίας μπορούν να λαμβάνουν μέτρα ρύθμισης της οδικής κυκλοφορίας προσωρινά όταν αυτό επιβάλλεται από ιδιαίτερους λόγους ασφάλειας ή σε έκτακτες περιπτώσεις για την
αντιμετώπιση προσωρινών καταστάσεων.

β) Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 4 εδάφιο α’ & β’ του Ν. 2800/200 (Α’-41).
γ) Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 141/91 (Α’-58) «Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες προσώπων Υ.Δ.Τ. σε θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών».
δ) Το υπ’ αριθ. 32646 από 28/08/2018 αίτημα του Δήμου Καλαμάτας/ Δ-νση Τεχνικών Υπηρεσιών.
ε) Την υπ’ αριθ. 1715913 από 30-08-2018 (POL) θετική εισήγηση του Τ.Τ. Καλαμάτας.
στ) Την ανάγκη λήψης μέτρων για την ομαλή ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορία κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στην πόλη της Καλαμάτας από τον Πολιτιστικό Σύλλογο <<Φαραί - Γιαννιτσανίκων>> το Σάββατο, 08-09-2018 από 18.00 ώρα έως τις 03.00 ώρα της Κυριακής, 09
09-2018.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΡΘΡΟ 1
Απαγορεύουμε την κυκλοφορία και την στάθμευσης παντός είδους Οχημάτων στην ενταύθα οδό:
Λακωνικής από την οδό Πυρράς – Αγάπης έως την οδό Ι. Ζάρκου.

ΑΡΘΡΟ 2
Απαγορεύουμε την κυκλοφορία παντός είδους οχημάτων στις ενταύθα οδούς:
• Πανεπιστημίου Πελοποννήσου από την οδό Ι. Ζάρκου έως την οδό
Λακωνικής.
• Αγάπης από την οδό Λακωνικής έως την οδό Παπαφλέσσα.
• Νεφέλης από την οδό Λακωνικής έως την οδό Παπαφλέσσα.
• Έρωτος από οδό Λακωνικής έως την οδό Παπαφλέσσα.
• Αναπαύσεως από οδό Λακωνικής έως την οδό Παπαφλέσσα.

ΑΡΘΡΟ 3
Η απόφαση αυτή ισχύει από την ώρα 18:00′ της 08-09-2018, ημέρα Σάββατο έως την 03:00 ́ ώρα της 09-09-2018, ημέρα Κυριακή, με εξαίρεση τα οχήματα άμεσης επέμβασης (ΕΛ.ΑΣ – Π.Υ & ΕΚΑΒ) και αφού προηγουμένως δημοσιευθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του Ν. 2696/1999 «Περί Κ.Ο.Κ.».

ΑΡΘΡΟ 4
Η εκτέλεση της παρούσας ανατίθεται στους Αστυνομικούς και οι παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Προσωρινές ρυθμίσεις κυκλοφορίας στα Γιαννιτσάνικα
To Top