ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προσλήψεις στη ΔΕΥΑΚ μέσω ΑΣΕΠ: 13 μόνιμες θέσεις

Τις προσλήψεις που θα γίνουν στις υπηρεσίες της ΔΕΥΑΚ γνωστοποίησε σήμερα ο πρόεδρός της, Δημήτρης Βεργόπουλος. Πρόκειται για 13 μόνιμες θέσεις προσωπικού που θα προσληφθούν μέσω ΑΣΕΠ στις Υπηρεσίες της ΔΕΥΑΚ.

Η προκήρυξη που εκδόθηκε αφορά θέσεις μόνιμων υπαλλήλων ανταποδοτικού χαρακτήρα στη ΔΕΥΑΚ. Συγκεκριμένα θα προσληφθούν:

-2 υπάλληλοι ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης)-και ειδικότερα ένας πολιτικός μηχανικός και ένας χημικός μηχανικός
-1 γραμματείας ΔΕ (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)
και ΥΕ (Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης)που αφορά
-3 τεχνίτες υδραυλικούς,
-1 ηλεκτροσυγκολλητή,
-1 χειριστή μηχανήματος,
-1 βοηθό τεχνίτη υδραυλικού,
-1 τεχνίτη συντηρητή και
-3 εργάτες

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στο site του ΑΣΕΠ (asep.gr), και η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τους μεν Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ξεκινά στις 26 Φεβρουαρίου έως 13 Μαρτίου για τους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ξεκινά από τις 20 Φεβρουαρίου έως τις 7 Μαρτίου.

To Top